Elkunderna fortsätter aktivera sig. Majoriteten är nöjd med sin elleverantör

Elkunderna fortsätter aktivera sig. Majoriteten är nöjd med sin elleverantör Allt fler elkunder är aktiva på elmarknaden. Nu har mer än varannan elkund (54 procent) antingen bytt elleverantör eller omförhandlat sitt avtal med sin nuvarande leverantör. Genomgående är en majoritet av alla kunder nöjda med sin nuvarande elleverantör - 77 procent av dem som har bytt leverantör, 69 procent av dem som omförhandlat sitt elpris och 59 procent av dem som inte gjort något aktivt. Det framgår av en färsk Temo-undersökning beställd av Svensk Energi. I undersökningen ingår intervjuer med 1.000 personer. Även inställningen till elmarknadsreformen som sådan - dvs elmarknadens avreglering som inleddes år 1996 - är positiv. I den senaste mätningen säger sig 67 procent vara positiva, vilket är samma andel som i föregående mätning från i våras. Bo Källstrand, Svensk Energis VD, säger i en kommentar: - Det finns således en positiv grundinställning till möjligheterna att få välja elleverantör. Men branschen har allt jämt en hel del problem att hantera. Det senare är också anledningen till det kraftfulla arbete som branschen gemensamt håller på med för att komma till rätta med företeelser och problem som ofta lett till negativ publicitet. - I den pågående kundoffensiven, som Svensk Energi leder och samordnar, räknar vi med att genomföra förändringar och förbättringar som skall göra livet enklare för elkunden. Uppgörelsen med Konsumentverket i våras, gällande de allmänna avtalsvillkoren, var en god början och innebar en väsentligt stärkt rätt för elkunderna. Men mer i den riktningen kommer framgent. Inte minst att få branschen att tala samma språk med kunderna är ett angeläget mål. Aktivare elkunder en klar trend Andelen elkunder, som varit aktiva och antingen omförhandlat sitt avtal eller bytt leverantör, har ökat med fem procentenheter sedan i våras till dagens 54 procent. Vi ser här en klar trend, säger Bo Källstrand: - Fler och fler elkunder aktiverar sig i ökande grad. Bara under de två senaste åren har nästan vart femte kund (eller 19 procent) varit aktiv, och det är bra. Andelen som byter är störst i storstäderna medan lojaliteten till sin gamla elleverantör är större i landsorten - där nöjer man sig oftare med att omförhandla priset. Andelen elkunder, som inte ämnar aktivera sig och byta leverantör, har fortsatt sjunka och var vid senaste mätningen 32 procent - en minskning med fyra procentenheter. Av dem som bytt leverantör var en stor majoritet (88 procent) nöjda med hur bytet fungerat. Endast 10 procent ansåg det vara krångligt. 41 procent tyckte däremot att det var svårt att jämföra elpriser. Den övergripande inställningen till elbranschen fortsätter dock att försämras. I den senaste mätningen är det bara 19 procent som säger sig vara positiv i någon bemärkelse - motsvarande var 28 procent i våras. Bo Källstrand igen: - Trots att de flesta är nöjda med sin egen leverantör misstror man branschen som helhet. Sannolikt beror detta delvis på återkommande rapporter om kunder som kommit i kläm. På detta område tar elbranschen nu krafttag för att lösa återstående problem. Vi kommer inte att ge oss! "Bygg nya kraftverk!" Vilka faktorer, bortsett från skatter och avgifter, är det som påverkar elpriserna? Tillgången på kärnkraft, svarar 78 procent, har ganska eller mycket stor påverkan på elpriset. Därnäst kommer importpriset på el (71 procent), fyllda vattenmagasin i Sverige (70 procent) samt världsmarknadspriset på olja (66 procent). Detta tycker Bo Källstrand vittnar om en positiv insikt: - Detta visar också att den förtida kärnkraftavvecklingen utmanar en stor majoritet av den svenska befolkningen. Att importpriset på el nämns därnäst visar att människor i gemen har uppfattat vilken återvändsgränd den svenska energipolitiken är på väg in i med ökat importberoende. Bästa sättet att råda bot på denna allt svårare situation är att skapa tillräckligt vettiga ramvillkor, så att vi kan börja bygga nya kraftverk. Det skulle på sikt dämpa elpriserna samtidigt som det skapar nya jobb och ökad välfärd. Ytterligare information: Bo Källstrand, Svensk Energis VD, tel 08-677 26 15, mobil 0708-39 72 09 Per-Olof Granström, Svensk Energis vice VD, tel 677 28 97, mobil 070-519 00 11 Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, tel 08-677 28 18, mobil 073-301 73 68 Hela Temo-mätningen finns tillgänglig på Svensk Energis hemsida: http://www.svenskenergi.se/media/press.htm ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT20510/wkr0010.pdf

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar