Svensk Energi beklagar dagens beslut: "Ett kostsamt steg i fel riktning"

Dagens regeringsbeslut att stänga Barsebäcks andra kärnkraftreaktor är kapitalförstöring utan dess like, anser Bo Källstrand, VD på Svensk Energi, och fortsätter:

- Att stänga säkra och fungerande kraftverk är inte rimligt och försvårar uppnåendet av våra miljömål. En stängning försvagar också en redan i dag ansträngd effektsituation i södra Sverige. - Våra kunder och hela det svenska samhället efterfrågar trygg och klimateffektiv energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser. Dagens beslut om förtida stängning av Barsebäck 2 försvårar Sveriges möjligheter och är ett kostsamt steg som leder i fel riktning, avslutar Bo Källstrand. Ytterligare information: Bo Källstrand, Svensk Energis VD, tel 08-677 26 15, mobil 0708-39 72 09 Per-Olof Granström, Svensk Energis vice VD, tel 08-677 28 97, mobil 070-519 00 11 Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, tel 08-677 28 18, mobil 073-301 73 68

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar