Svensk Energi oroas över påstådda oegentligheter på Nord Pool

Svensk Energi oroas över påstådda oegentligheter på Nord Pool - Minsta misstanke om eventuella oegentligheter på den nordiska elbörsen Nord Pool måste tas på stort allvar och utan dröjsmål utredas i botten. Det säger Bo Källstrand, Svensk Energis VD, med anledning av norska mediauppgifter som går ut på att investmentbanken Morgan Stanley gjort tvivelaktiga transaktioner på den s k terminshandeln på Nord Pool under hösten 2002. Anklagelserna kommer från norska Kredittillsynet som uppges ha framfört kritiken i brev till Morgan Stanley. Den norska kriminalpolisen uppges ha saknat resurser att utreda frågan. Detta bekymrar Bo Källstrand och Svensk Energi: - Varje händelse som skulle rubba förtroendet för Nord Pool är allvarligt. I synnerhet som handeln på Nord Pool är grundpelaren i en väl fungerande nordisk elmarknad. Av det skälet känner vi stark oro för att ens misstankar om oegentligheter - eller i vart fall tveksamheter - på detta sätt kan uppstå. Ytterligare information: Bo Källstrand, Svensk Energis VD, mobil 0708-39 72 09 Per-Olof Granström, Svensk Energis vice VD, mobil 070-519 00 11 Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, mobil 073-301 73 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20710/wkr0001.pdf

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar