Citat

Förutom det stora intresset att nominera pristagare är jag imponerad av den bredd av olika verksamheter som finns representerade bland finalisterna i de olika priskategorierna.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
Det är superkul att intresset för Frannygalan ökar för varje år och att så många olika verksamheter är nominerade till de olika priserna.
Johan Martinsson, vd för Svensk Franchise
Vi vet också att många franchiseföretag erbjuder ungdomar och nya svenskar ett första jobb och en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Antingen som anställd eller som entreprenör och egen företagare inom ett franchisesystem.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
Att lösa tvister i domstolen gynnar inte någon eftersom det ofta förstärker konflikten. Genom medlingen vill vi skapa förutsättningar för parterna att tillsammans driva sin gemensamma affär vidare.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
Att undersökningen visar att optimismen är särskilt påtaglig när det gäller tron på nyanställningar inom svensk franchise känns extra roligt.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
Frannygalan är ett utmärkt tillfälle att träffa människor från vitt skilda branscher och verksamheter för att utbyta tankar och erfarenheter om den gemensamma företagsformen franchising.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
Det viktigaste är att all franchise sker på ett ömsesidigt juste sätt och att villkoren är utformade så att det gagnar såväl franchisegivare som franchisetagare. Därför är samtliga fullvärdiga medlemmar i Svensk Franchise noggrant granskade och uppfyller alla krav i enlighet med de internationella bestämmelserna för god affärssed i ”The European Code of Ethics for Franchising”.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
För många ungdomar innebär ett jobb inom ett franchiseföretag en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden. Många väljer därefter att stanna kvar eller att göra karriär som egen företagare och franchisetagare.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
– Franchise som företagsform fortsätter att växa och står för en viktig och väsentlig del av Sveriges ekonomi och av den totala sysselsättningen i landet.
Tillsammans med våra fyra guldpartners vill vi uppmärksamma fyra olika nyckelområden som stärker franchiseföretagens konkurrenskraft och som är viktiga för att franchising som företagsform fortsätter att växa i Sverige.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
Åtta av tio franchiseföretag bedömer att deras omsättning kommer att öka de kommande sex månaderna jämfört med samma period förra året.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
Att Marginalen Bank nu väljer att bli guldpartner är ett erkännande av intresseorganisationen Svensk Franchise som en attraktiv plattform också för lite större aktörer att närma sig svenska franchiseföretag.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
Det är glädjande att ett globalt och världsledande företag som Google valt att bli partner till oss och ser potentialen i den fortsatta utvecklingen av svenska franchiseföretag.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
Det är en väldigt spännande och oväntad pristagare vi har i år. Jag tror inte att människor i allmänhet vet att Postens verksamhet idag drivs i franchiseform under företagsnamnet PostNord Sverige.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
– Det är en tydlig trend att allt fler företag inom olika sociala verksamheter använder franchise för att kunna växa och sprida sina idéer och sin kunskap.
Johan Martinsson, vd för Svensk Franchise
Jag tror att framgången beror på att franchising kombinerar tryggheten i ett beprövat affärskoncept med drivkraften hos den fria företagaren på ett sätt som gynnar både franchisegivare och franchisetagare.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
Det är naturligtvis glädjande siffror som visar att franchising är en företagsform som skapar stabila, lönsamma och växande företag.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise
– Mitt mål som vd är att utöka kunskapsöverföringen mellan medlemsföretagen i Svensk Franchise och därigenom hitta de bästa formerna för respektive medlemsföretag att utveckla sina franchisekoncept.
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise