Fortsatt ner för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,2 procent i april jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för skobutikernas försäljning uppvisade en minskning med 6,2 procent.

Hittills i år, januari-april, har försäljningen av kläder minskat med 2,7 procent. Under samma period har skoförsäljningen minskat med 3,0 procent.  

April 2017  Ackumulerat 2017 
Butiker  Kläder  -3,2% -2,7%
Skor  -6,2% -3,0%

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– April blev ännu en minusmånad för modehandeln och nedgången från årets början är nu 2,7 procent för kläder och 3,0 procent för skor, konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Att påsken med flera röda dagar inte är särskilt stor för sällanköpsvaruhandeln generellt är en förklaring. Ett bistert väder har också bidragit, trots att förra årets aprilväder inte heller var speciellt vårlikt.

– Det allvarliga i utvecklingen är den mångåriga trenden med en omsättning som inte vill lyfta samtidigt som distanshandeln tar marknadsandelar. Med detta sagt är det värt att påpeka att omkring 90 procent av modehandeln fortfarande sker via fysiska butiker, avslutar Mikael Sandström.

Stilindex april 2017

För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel vilka arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljnings-utvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 995 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Om oss

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 10 000 medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. Ordförande är Anders Svensson och vd är Karin Johansson. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar