Bättre samverkan, ökad konkurrens och högre krav behövs för att säkra kvaliteten i byggandet

Bättre samverkan, ökad konkurrens och högre krav behövs för att säkra kvaliteten i byggandet Mer tid för kvalitetssäkring redan innan byggandet startar. Nya attityder som betonar samverkan och engagemang. Detta är några av de saker som kan bidra till bättre hus och anläggningar, anser STD Svensk Teknik och Design i sitt remissvar till Regeringens byggkommission. STD Svensk Teknik och Design skickar idag in sitt remissvar till Regeringens byggkommission. STD delar kommissionens analys och är angelägen att medverka till en nödvändig förändring av byggsektorn. Hur denna behövliga förändring ska ske ger STD en mängd förslag på. -Det behövs förändringar på många plan, anser Lise Langseth, chef för STD. Om vi ska kunna arbeta med en ökad kvalitet så behövs bland annat nya attityder, en sammanhållen högskoleutbildning, en kraftigt ökad tillämpad forskning samt mer tid för utredning och projektering när vi börjar nya byggprojekt. Det är de inledande skedena som avgör ett projekts funktionella och ekonomiska utfall. I takt med att · byggprojekt blivit mer komplexa · påverkan från Lagen om offentlig upphandling (som medfört en försämring i kvalitetstänkandet till förmån för "lägsta-pris- upphandling) · byggherrars kompetens har nedrustats · projekten blir allt mer uppstyckade har förutsättningarna för en optimal projekteringsprocess blivit allt sämre. De nya attityder som STD efterlyser är t ex en ökad samverkan mellan de olika aktörerna, ett ökat engagemang hos alla inblandade samt mer kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom byggsektorn. En högre kvalitet i slutprodukten (huset, broarna etc) kräver även att beställaren tänker kvalitet i början av processen. - Idag styckas ofta projekteringen upp i delar och handlas upp till lägsta pris. Detta försämrar förutsättningarna för en optimal kvalitet och kostnad för slutprodukten, fortsätter Lise Langseth. Istället behöver vi fokusera på att göra rätt från början. Att tänka kvalitetsinriktat kräver mer tid och resurser i projekteringsskedet. Detta lönar sig dock alltid i längden. Att ändra på sådant som blir fel tar alltid mer tid och blir dyrare på sikt. En av ledstjärnorna i STD:s synpunkter har varit den engelska regeringens "Rethinking Construction" som bedrivits framgångsrikt under ett antal år. STD:s remissvar finns att läsa på www.std.se Kontakta oss för mer information Lise Langseth, chef STD, 070-345 69 07 Yvonne Gustavsson, pressansvarig Almega, 070-345 68 48 STD, Svensk Teknik och Design, är arkitekt-, teknik och industrikonsulternas arbetsgivar- och branschorganisation. STD representerar 800 medlemsföretag med ca 22 000 medarbetare, varav tre fjärdedelar arbetar med byggande av hus och anläggningar. De representerar ca 60 procent av byggsektorns samlade konsultkapacitet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01000/wkr0002.pdf

Dokument & länkar