Inbjudan till press- och analytikerträff om Investeringssignalen måndagen den 20 oktober

Svensk Teknik och Design Inbjudan till press- och analytikerträff om Investeringssignalen måndagen den 20 oktober Svensk Teknik och Design presenterar en ny "Investeringssignal" - en konjunkturanalys för arkitektföretagen och konsultföretagen inom bygg- och industriområdet med prognoser för investeringsutvecklingen. Arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen arbetar i tidiga skeden av investeringscykeln. Det aktuella konjunkturläget för vår bransch ger därför också en tidig och pålitlig signal om förändringar i investeringsvolymen under ett drygt år framåt, bland annat avseende bostäder, infrastruktur och industrianläggningar samt för industrins utveckling av processer och produkter. Vi ger nu prognoser för 2003- 2005. Vid press- och analytikerträffen representeras Svensk Teknik och Design av ordföranden Lars-Olov Karlberg, ELU Konsult, Lise Langseth, chef och Bengt O. Andreasson, som svarar för konjunkturanalysen. Tid: måndagen den 20 oktober 2003, kl 09.30 - ca 11.00 Plats: Svensk Teknik och Design Blasieholmsgatan 5 (Almega-huset), Stockholm lokal; Mötesplatsen, 3 tr. Välkommen till press- och analytikerträffen! Meddela oss gärna om Du kan komma eller inte. Kontakta Bengt O. Andreasson, tel 08-762 67 02, fax 08-762 67 10 eller e-post bengt.o.andreasson@std.se ___ Ja, jag kommer ___ Nej, jag kan inte komma, men sänd gärna information Namn: ........................................................................ Tidning, redaktion, företag: ................................................. Tel nr...................................Fax nr............................... E-postadress ................................................................. Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD Svensk Teknik och Design har över 800 medlemsföretag med drygt 22000 anställda. Företagen är verksamma med investeringsförberedande utrednings-, projekterings- och projektledningsuppdrag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorerna samt med uppdrag inom produktions- och produktutveckling i vid bemärkelse för industrin. Svensk Teknik och Design ingår i Almega. Blasieholmsgatan 5, Box 16105, 103 22 STOCKHOLM, Tel 08-762 67 00, Fax 08-762 67 10 std@std.se/www.std.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00290/wkr0002.pdf

Dokument & länkar