Inbjudan till pressträff den 18 juni

Inbjudan till pressträff den 18 juni Svensk Teknik och Design presenterar dels "Investeringssignalen"- en konjunkturanalys för arkitektföretagen och konsultföretagen inom bygg- och industriområdet med prognoser för investeringsutvecklingen, dels en Branschkommuniké med prognoser för arkitekt- och konsultföretagens egen tillväxt, resultatutveckling mm Arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen arbetar i tidiga skeden av investeringscykeln. Det aktuella konjunkturläget för vår bransch ger därför också en tidig och pålitlig signal om förändringar i investeringsvolymen under ett drygt år framåt, bland annat avseende bostäder, infrastruktur och industrianläggningar samt för industrins utveckling av processer och produkter. Medverkande; Thomas Erséus, VD J&W, ordf. Svensk Teknik och Design, Gunnar Grönkvist, VD i ÅF, Lise Langseth, chef Svensk Teknik och Design samt Bengt O. Andreasson, Svensk Teknik och Design Tid: tisdagen den 18 juni 2002, kl 09.30 - ca 11.00 Plats: Svensk Teknik och Design Blasieholmsgatan 5 (Almega-huset), Stockholm, lokal; Styrelserummet, 6 tr. Välkommen till pressträffen! Meddela oss gärna om Du kan komma eller inte. Kontakta Bengt O. Andreasson, tel 08-762 67 02, fax 08-762 67 10 eller e- post bengt.o.andreasson@std.se Ja, jag kommer Nej, jag kan inte komma, men sänd gärna information Namn:......................................................... Tidning, redaktion:........................................... Tel nr................................... Fax nr......................................... E-postadress .................................. Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD Svensk Teknik och Design inom ALMEGA Tjänsteförbunden har över 800 medlemsföretag med drygt 21000 anställda. Företagen är verksamma med investeringsförberedande utrednings- och projekterings- och projektledningsuppdrag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorerna samt med uppdrag inom produktions- och produktutveckling i vid bemärkelse för industrin. Blasieholmsgatan 5, Box 16105, 103 22 STOCKHOLM, Tel 08-762 67 00, Fax 08-762 67 10 std@std.se/www.std.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/11/20020611BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/11/20020611BIT00750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar