Ny Branschöversikt: Måttfull uppgång väntar konsult- och arkitektbranschen

Branschen har under större delen av 2004 upplevt en påtaglig förbättring av beläggning och orderingång. Tillväxten kommer att fortsätta, men branschen får troligen vara beredd på en mer måttfull utveckling på hemmamarknaden under 2005 och inledningen av 2006. Branschen är samtidigt inne i en period med en markant förbättring av lönsamheten och den positiva utvecklingen kommer att hålla i sig. Framtidstron är stark i hela branschen. Investeringarna på bostads-, infrastruktur- och anläggningsområdet i övrigt är de som kommer att visa störst ökning – på infrastrukturområdet påtagligt från 2006. Industrikonjunkturen är något svårbedömd, men en måttfull tillväxt är att vänta. Och bland industrikonsulter och andra samarbetspartners och leverantörer till industrin blir det allt mer märkbart att industrins satsningar i ökande grad görs österut på marknader med ett konkurrenskraftigare kostnadsläge. De större europeiska internationella konsultföretagen etablerar nu i ökad takt kontor i Baltikum, Östeuropa och i Ryssland. Och de allra största riktar blickarna mot Indien och Kina. I ett internationellt perspektiv står sig de svenska konsult¬företagen väl. På den europeiska ranking¬listan finns inte mindre än 21 svenska företag bland Europas 300 största och bland världens 200 största finns sex svenska konsultföretag med. Detta framgår av Branschöversikten 2004, som bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Teknik och Design publicerade under onsdagen. Sex svenska konsultföretag bland världens 200 största Den internationella konsultmarknaden har också varit bekymmersam och de svenska konsult¬företagen är alltjämt relativt stora vid en jämförelse visar Branschöversiktens inter¬nationella rank¬ing. Bland världens 200 största konsultföretag fanns år 2003 sex svenska. Rangordnade efter antal anställda var SWECO nr 28 (föregående år 44), ÅF nr 45 (42), Teleca nr 50 (52), Semcon nr 78 (74), WM-data Caran nr 152 (135), Epsilon nr 153 (124), och Tyréns nr 197 (200). Bland Europas 300 största arkitekt- och konsultföretag finns inte mindre än 21 svenska. Och bland enbart arkitektföretagen placerar sig White som nr 7 och SWECO FFNS som nr 8. Precis som förra året toppas Europalistan av franska industrikonsulten Altran och världslistan av amerikanska URS Corporation. Knappast fler anställda på hemmaplan På hemmaplan har företagen på många håll gjort kraftiga neddragningar under de senaste två åren. Detta gör dem samtidigt trimmade och väl rustade för de närmsta åren. Huvuddelen av det ökade utbudet kommer att klaras med ett högre kapacitetsutnyttjande och totalt i branschen kommer antalet anställda personer knappast att öka. Däremot kan vi räkna med att enskilda företag åter börjar anställa yngre medarbetare. Lönekostnaderna är på väg mot en mer realistisk utveckling. Branschen kommer därmed att kunna få se nödvändiga förbättringar av lönsamheten trots en dämpad prisbild. För ytterligare upplysningar kontakta gärna: Bengt O. Andreasson, Svensk Teknik och Design, tel: 08-762 67 02 eller mobil: 070-626 05 81, bengt.o.andreasson@std.se / www.std.se

Dokument & länkar