Svensk Teknik och Design Ny Branschöversikt; Fortsatt utmanande för konsult- och arkitektbranschen.

Ny Branschöversikt från Svensk Teknik och Design Fortsatt utmanande för konsult- och arkitektbranschen Trots att situationen för världsekonomin och den svenska ljusnar är läget fortsatt utmanande för konsult- och arkitektbranschen. Det är framför allt de minskande industriinvesteringarna, fallet i de privata investeringarna på kontorsmarknaden i de tre största regionerna och den svaga bostadsmarknaden i Storstockholm, som är orsakerna. För arkitekt- och teknikkonsultföretagen verksamma inom bygg- och anläggningssektorn har kraftiga nedskärningar gjorts under 2002-2003 och nettosysselsättningen kommer inte att öka före år 2006. Detta trots att företagen kommer att känna en svagt ökande efterfrågan 2005. Industrikonsultföretagen kan dock visa en försiktig återhämtning under nästa år. Lönekostnadsutvecklingen i branschen har varit för kraftig, inte speglat marknadssituationen och urholkat lönsamheten. Men i den internationellt svaga konjunkturen står sig ändå de svenska konsultföretagen väl. På den europeiska rankinglistan finns inte mindre än 21 svenska företag bland Europas 300 största. Detta framgår av Branschöversikten 2003, som bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Teknik och Design publicerar under fredagen. Ingen ökad sysselsättning före 2006 Värst har arkitektföretagen drabbats med nedskärningarna under 2002-2003 på 9-10 %. Ytterligare någon neddragning väntas under 2004. De tekniska konsultföretagen med sin bredare verksamhet kom undan 2003 med någon procents reduktion. För de företag som inte är inriktade mot husområdet kan läget stabiliseras under nästa år. Sammantaget finns dock en underbeläggning och vi kan inte räkna med någon nettosysselsättnings ökning före 2006. Detta trots att företagen troligen känner av en ökad efterfrågan under 2005. ... men industrikonsulterna kan vända 2004 Även industrikonsultföretagen har haft en besvärlig period med neddragningar under 2002-2003 på ca 6 %. En försiktig återhämtning kan komma redan nästa år om industrins investeringsprognos infrias. Lönekostnadsutvecklingen urholkar lönsamheten På en vikande marknad med svag beläggning, trots nedskärningar, och pressad prisbild har företagen på intäktssidan inte kunnat matcha lönekostnadsutvecklingen. Den senare har varit för kraftig och urholkat företagens lönsamhet. Sex svenska konsultföretag bland världens 200 största Den internationella konsultmarknaden har också varit bekymmersam och de svenska konsultföretagen är alltjämt relativt stora vid en jämförelse visar Branschöversiktens internationella ranking. Bland världens 200 största konsultföretag fanns år 2002 sex svenska. Rangordnade efter antal anställda var ÅF nr 42 (föregående år nr 42), SWECO nr 44 (47), Teleca nr 52 (93), Semcon nr 74 (72), Epsilon nr 124 (107), WM-data Caran nr 135 (130) och Tyréns nr 200 (210). Bland Europas 300 största arkitekt- och konsultföretag finns inte mindre än 21 svenska. Europalistan toppas av franska industrikonsulten Altran, världslistan av amerikanska URS Corporation. För ytterligare upplysningar kontakta gärna: Bengt O. Andreasson, Svensk Teknik och Design, tel: 08-762 67 02 eller mobil: 070-626 05 81, bengt.o.andreasson@std.se / www.std.se STD Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. Verksamheten inriktas på företagens kärnfrågor - synlighet, affärsavtal, löne- och anställningsvillkor samt kompetensutveckling och förnyelse. Svensk Teknik och Design har drygt 800 medlemsföretag med ca 22 000 anställda. STD ingår i Almega, som representerar ett 60-tal branscher och i tjänstesektorn är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031218BIT01270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031218BIT01270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar