Byggnads avtalsråd: - Vi står fast vid våra löneformer

Byggnads avtalsråd: - Vi står fast vid våra löneformer * Sänkt veckoarbetstid * Fler betalda helgdagar som infaller mitt i veckorna * Tillägg för övertid-, skift- och förskjuten arbetstid * Höjda reseersättningar * Förändrade traktamentsbestämmelser Det var några av de krav som ledamöterna i Byggnads avtalsråd enades om i Stockholm idag. Kraven grundar sig på de rekordmånga avtalsmotioner som kommit in från medlemmarna. Inte mindre än 2 240 motioner omfattar de nio avtalsområdena som berör cirka 100 000 yrkesaktiva byggnadsarbetare. Avtalsrådet antog också ett enhälligt uttalande med anledning av Sveriges Byggindustriers utspel om ålderdomliga lönesystem tidigare på dagen. - Vi slår vakt om de löneformer som vi gjorde upp med arbetsgivarna om i den senaste avtalsrörelsen. Och vi skulle gärna se att även arbetsgivarna stod fast vid tidigare överenskommelser, var beskedet från avtalsrådet. De avtal som det nu ska förhandlas är bygg- och anläggningsavtalen, VVS- avtalet, kylavtalet, entreprenadmaskinavtalet, plåtavtalen, glasmästeriavtalet och Preemavtalet. Samtliga avtal löper ut den 31 mars i år. När det gäller de ekonomiska yrkandena inför 2001 års avtalsförhandlingar vill Byggnads träffa en överenskommelse om ett generellt löneutrymme motsvarande 3,8 procent, allt beräknat på årsbasis. - Vi vill också att löneutrymmet disponeras så att en justering av avtalets lönesatser minskar skillnaderna mellan avtalslöner och utgående löner, en så kallad låglönesatsning, säger Byggnads ordförande, Ove Bengtsberg, i en kommentar. Det betyder i klartext att de lägsta lönerna ska höjas mer än de övriga lönesatserna. Byggnads vill även att en förkortning av arbetstiden från nuvarande 40 timmars normalarbetstid ska påbörjas. - Vi är snart den enda branschen och yrkeskåren i Europa som inte har någon typ av arbetstidsförkortning, säger Ove Bengtsberg. Det är också tänkt att förkortningen ska läggas ut så att den anställde själv disponerar ledigheten och yrkandet gäller samtliga avtalsområden. För att förhindra svartarbete inom byggbranschen vill Byggnads också att arbetsgivarna tar sitt ansvar. Och därför yrkar man på följande text i avtalet: "Arbetsgivare som anlitat underentreprenör, utfäster sig att iaktta förpliktelserna enligt § 1 ovan, om den av honom anlitade underentreprenören för genomförande av underentreprenaden eller del därav i sin tur anlitar underentreprenörer." Slutligen vill Byggnads att tio procent av den totala arbetstiden ska avsättas till kompetensutveckling med bibehållen lön. - Med tanke på att byggnadsarbetarna intagit jumboplatsen när det gäller kompetensutveckling är det ett högst rimligt - och angeläget - krav, avslutar Ove Bengtsberg. För eventuella frågor, ring ordförande Ove Bengtsberg 070 - 590 40 37. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT01000/bit0002.pdf

Dokument & länkar