Byggnads bemöter Byggindustriernas enkät: De gör sig till tolk för våra medlemmar

Byggnads bemöter Byggindustriernas enkät: - De gör sig till tolk för våra medlemmar - Jag blir mycket upprörd när Byggindustriernas vd Bo Antoni säger att byggnadsarbetarna aldrig fått bestämma något själva. När det gäller förhandlingar om nya ackord så sker de alltid tillsammans med arbetslaget och Byggnadsavdelningen. Det säger en upprörd Ove Bengtsberg, Byggnads ordförande, efter Sveriges Byggindustriers senaste utspel, en enkät där de "avslöjar" växande åsiktsklyftor mellan Byggnads ledning och medlemmarna. - De grundar sina uppgifter på en enkät som besvarats av 519 byggnadsarbetare. Men vi har träffat tusentals yrkesaktiva medlemmar de senaste veckorna och fått veta att de vill behålla prestationslönerna som huvudlöneform. Det finns ett militant motstånd till att förändra eller ens luckra upp de nuvarande löneformerna, tillägger han. Ove Bengtsberg hänvisar även till den enkät som Byggnads gjorde 1997 och där det framgick att 54 procent av de tillfrågade medlemmarna (1 000 personer) ville att facket, d v s Byggnads avdelningar, skulle företräda dem vid de lokala förhandlingarna. Han påminner också om Byggnads beslutande organ, d v s kongressen, förbundsfullmäktige och avtalsrådet, som klart deklarerat att förbundsdelegationen inte fått något mandat att röra de nuvarande löneformerna. Ove Bengtsberg beskriver arbetsgivarnas strategi som ett spel för gallerierna. - Jag kanske är gammaldag´s men jag vill faktiskt att vi ska sköta förhandlingarna enligt de gängse normerna och inte via massmedier. Vi har ett antal förhandlingsdagar utsedda och det är då vi ska diskutera de framtida löne- och arbetsvillkoren för de cirka 40 procent av medlemmarna som arbetar i företag som är anslutna till BI, säger Ove Bengtsberg. För eventuella frågor, ring Ove Bengtsberg på tel 070 - 590 40 37. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT01050/bit0001.pdf

Dokument & länkar