En tredjedel av byggföretagen bryter mot lagen

Report this content

En tredjedel av byggföretagen bryter mot lagen Byggnads besökte närmare två tusen byggarbetsplatser vid höstens landsomfattande kontroll av arbetsmiljön. Sammanställningen visar att det finns stora brister i säkerhetsplaneringen, framför allt vad gäller det förebyggande arbetet. En tredjedel av de kontrollerade arbetsplatserna saknade arbetsmiljöplan - ett brott som kan ge fängelse. Närmare hälften av arbetsplatserna hade dessutom ofullständiga arbetsmiljöplaner, det gällde särskilt det förebyggande arbetet. Det fanns dock stora regionala skillnader, vissa avdelningar hittade inte en enda godkänd arbetsmiljöplan, medan andra var positivt överraskade. - Beställarna har ansvaret för att upprätta arbetsmiljöplanen. Lagstiftarna har speciellt betonat vikten av att tänka på arbetsmiljön redan i planeringsskedet. Det är inte planen i sig som är det viktiga, utan vägen dit, men det tycks ha gått de flesta byggföretag spårlöst förbi, säger Kjell Johansson, arbetsmiljöansvarig ombudsman. Sedan 1995 har Byggnads centrala arbetsmiljöavtal med arbetsgivarparterna. Enligt avtalen ska arbetsgivarna teckna avtal om förebyggande företagshälsovård för de anställda. I Byggnads enkät om arbetsmiljön svarade 60 procent av medlemmarna att de har företagshälsovård. Höstens kontroller visade att det ser något bättre ut. Däremot brister det även här vad gäller det förebyggande arbetet. Många avdelningar kontrollerade personalutrymmen på byggena. Även där var kvalitén mycket varierande - allt från att både vatten och toalett saknades, till fina utrymmen med gott om plats. De flesta rapporterar att städningen är dålig, vilket kan vara ett resultat av att byggföretagen sparar in på städningen. Istället för anställda byggstädare lejer man in städföretag med glesare städschema. - Vår kontroll visar att det finns åtskilligt kvar att önska när det gäller arbetsmiljön. Det är ju skandal att vissa inte ens har tillgång till toalett under arbetsdagen, Vi ska samla alla arbetsmiljöansvariga i slutet av november för att planera det fortsatta arbetet, men redan nu kan jag utlova upprepade arbetsplatskontroller, konstaterar Kjell Johansson. För eventuella frågor, ring Kjell Johansson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Byggnads, tel: 08-728 49 42 eller 070-699 40 57. Bilaga: Avdelningarnas mediaansvariga Avdelning Massmedieansvarig Telefonnummer Byggettan Torgny Johansson/Inger 08-734 65 00 Fagerberg Byggnads Malmö Lars Svensson 040-669 78 00 Byggnads Blekinge Bengt Sverkersson 0457-278 90 Bygg 4:an Helsingborg Björn Bergh 042-25 24 00 Byggnads Kristianstad Roland Eriksson 044-12 30 90 Bygg 6:an Väst Arnold Pettersson 0520-48 92 70 Byggnads Lund Tommy Hall 046-23 54 10 Bygg 9:an Norrköping Lars Karlsson/Lennart Nilsson 011-19 04 20 Byggnads Kalmar Gunder Nilsson 0480-159 80 Byggnads Sörmland Lars Hammarberg 016-51 04 40 Byggnads Göteborg Hans Stevander 031-774 33 00 Byggnads Borås Leif Olsson 033-10 01 50 Byggnads Västmanland B Sjögren/M Pettersson 021-17 87 00 Byggnads Örebro L-Å Söderholm/T Blom 019-33 29 00 Byggnads Sundsvall-Ådalen L Westlund/A Nilsson 060-64 11 60 Bygg 21:an Jönköping P Bäckman/L-E Johansson 036-34 46 60 Byggnads Halmstad Jan-Olof Johansson 035-17 41 00 Bygg 23:an Runo Vikström 0920-940 80 Byggnads Gotland Kjell Lindström 0498-29 29 90 Byggnads Uppsala Hans Olsson 018-19 45 00 Byggnads Gästrikland Olle Wikholm 026-65 04 50 Byggnads Hälsingland Dan Lötberg 0270-733 50 Bygg 29:an Värmland Hans Igelström 054-87 58 00 Byggnads Dalarna Thomas Gustavsson 0243-678 75 Byggnads Örnsköldsvik Jim Sundelin 0660-813 10 Byggnads Piteå Kjell Öquist 0911-787 30 Byggnads Kronoberg Liseric Martinsson 0470-75 35 30 Byggnads Skellefteå Christer Forssell 0910-364 40 Byggnads Linköping Lars Berg 013-37 44 00 Byggnads Umeå Bo E Persson 090-15 65 10 Byggnads Jämtland/HärjedalenK-A Bodén/G Sandberg 063-12 43 35 Byggnads Nyköping Tonny Gustavsson 0155-29 27 50 Bygg 42:an Kalix Bengt-Erik Rolfs 0923-147 55 Byggnads Kiruna Gottfrid Augustsson 0980-123 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00470/bit0002.pdf

Dokument & länkar