Göran Persson om bostadsbyggandet: - Det behöver byggas 40 000 bostäder varje år

Göran Persson om bostadsbyggandet: - Det behöver byggas 40 000 bostäder varje år Det sa statsminister Göran Persson i Västerås idag under socialdemokraternas kongress. Han gick därmed längre än kongressen som beslutat att behovet är minst 25 000 lägenheter. I en intervju i TV 4 sa han att 25 000- 30 000 lägenheter kan hjälpa. - Men vi har idag fyra miljoner bostäder. Om man räknar med att en bostad håller i hundra år behövs 40 000 nya bostäder varje år för att hålla den volymen. Sen behöver vi en del förutom det, sa Persson och syftade på bostadsbehoven på tillväxtorterna. Bostadsbyggandet har legat helt still, men har nu kommit igång, menade Persson. En återhållande faktor är systemskiftet i Stockholm och bostadspolitiken där. - Det håller tillbaka bostadsbyggandet. Bostadssituationen i Stockholm blir en valfråga. Vi ska gå till val för en annan politik där. En annan återhållande faktor, ansåg han, var överskottet på bostäder på utflyttningsorterna. Det stor antalet tomma lägenheter såg han inte som ett misslyckande. - Sverige genomgår en kraftig förändring där arbetsplatser försvunnit på många orter och befolkningen minskat som en följd av det. Då blir det tomma lägenheter och man måste ta bort dom. Jag ser inte det som ett misslyckande. De här bostäderna byggdes i ett helt annat läge. Det går inte att planera för en befolkningsminskning om 20 år. - Vi har all anledning att sätta ljuset på bostadsbyggandet. Bostaden är en förutsättning för ett rikt och värdigt liv. Persson tog också upp bostaden som en förutsättning för familjebildning och barnafödande. - Vi talar om att det föds för lite barn. Men vem vill sätt barn till världen om man inte har någonstans att bo. Bostadsfrågan är en social fråga och det har den alltid varit, slog Göran Persson fast. För eventuella frågor, ring Byggnads andre förbundsordförande, Hans Tilly, på telefon 070 - 552 67 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00990/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00990/bit0002.pdf

Dokument & länkar