Hälften av byggarbetsplatserna saknar rutiner vid olyckor

Report this content

Hälften av byggarbetsplatserna saknar rutiner vid olyckor Nästan hälften - 42 procent - av de byggarbetsplatser som Byggnads skyddsombud kontrollerade under vecka 35 i år saknade rutiner för hur man ska agera om en arbetsolycka inträffar på arbetsplatsen. -Det är högst förvånande eftersom byggbranschen är en så´n olycksdrabbad bransch. Jag utgick från att det fanns en betydligt större beredskap på de svenska byggarbetsplatserna, säger Byggnads ordförande, Hans Tilly, i en kommentar. Byggnads sammanställning av "Skyddsombudens vecka" visar också att 29 procent av de kontrollerade byggnadsställningarna inte hade riktigt monterade skyddsräcken och fotlister. -Kanske är det förklaringen till att var fjärde arbetsolycka är en fallolycka, säger Hans Tilly och fortsätter: -Men vi ska också komma ihåg att så sent som under juli månad i år så hade vi tre personer som omkom i samband med byggarbete och minst fem personer fick allvarliga skador i samband med olyckor - och då var det under en semestermånad! Byggnads skyddsombud har under innevarande år, som har utsetts till "Skyddsombudens år", gjort totalt 2 679 olika kontroller främst när det gäller skyddsronder på de egna arbetsplatserna, systematiskt arbetsmiljöarbete samt kontroll av ställningar och arbetsmiljöplaner. -Det finns några glädjande resultat också som att företagen blivit bättre på att ta fram de obligatoriska arbetsmiljöplanerna för att förhindra så mycket skador och olyckor som möjligt. Där kan vi notera en förbättring med 20 procentenheter under de senaste två åren, säger Hans Tilly. Men han vill ändå påminna om den första paragrafen i Arbetsmiljöavtalet som Byggnads har tecknat med bland annat Sveriges Byggindustrier. Där står bland annat att: "Ansvaret för att systematiskt planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet i det enskilda företaget åvilar arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets kungörelse om systematiskt arbetsmiljöarbete." -Men vi som fackförbund och Byggnads medlemmar har också ett ansvar för att arbetsmiljön på de svenska byggarbetsplatserna blir säkrare. Därför fortsätter vi vår satsning på arbetsmiljön nästa år under temat "Trygg på jobbet", säger Hans Tilly avslutningsvis. För eventuella frågor, ring Hans Tilly på telefon 070 - 552 67 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT01210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT01210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar