Möjliggör arbetsväxling!

Möjliggör arbetsväxling! - I lågkonjunktur kommer alltid frågan om någon form av arbetsväxling fram. Byggnadsarbete är ett område som är särskilt väl lämpat för denna verksamhet. Vår bransch är alltid utsatt för naturliga växlingar av arbetskraft, och har dessutom den minst avsatta tiden för kompetensutveckling av redan anställda. Det skriver Byggnads Uppsala i en motion som behandlats på Byggnads kongress i Folkets Hus i Stockholm idag. Motionärernas förslag var: - Att Byggnads får i uppdrag att verka för ett system som möjliggör för våra medlemmar att ta ett friår, med bibehållen anställningstrygghet och en ersättning som motsvarar 80 procent av utgående lön. Förbundsstyrelsen ansåg att en ersättning med 80 procent av lönen vore önskvärt, men ser det inte möjligt att driva frågan under den närmaste tiden då försöksverksamheten med friår i tolv kommuner först ska utredas vilket kongressen också beslutade. För vidare information, se motion AS 12, på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se Inför mera pendlingsstöd! - För många av våra medlemmar i glesbygden tenderar deras jobb att bli mera av ett säsongsarbete än ett arbete som man kan försörja sig på. Vi tycker att ett pendlingsstöd borde vara mer riktat än generellt, d v s ett personligt stöd till den som kan tänka sig att pendla till en arbetsplats, inte nödvändigtvis till Stockholm eller annan storstad utan till ett ställe där behov av arbetskraft finns. Glesbygden ska leva! Det skriver Byggnads Piteå i en motion till Byggnads kongress som pågår i Stockholm just nu. Motionärerna vill också att Byggnads ska ta upp nya diskussioner med regeringen i denna fråga, dock med nya infallsvinklar. Och Byggnads Piteå fick såväl förbundsstyrelsen som kongressen med sig som beslutade att om den pågående provverksamheten inte visar sig tillräcklig så kommer förbundet att fortsätta driva frågan om pendlingsstöd. För vidare information, se motion AS 15, på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se Bostaden måste bli en rättighet för alla Påverka så att bostaden blir en rättighet för alla. (Malmö) Verka för att fler hyreslägenheter byggs (Lund), att viss volym i byggandet ska vara hyresrätter (Malmö). Verka för en bostadspolitik som ger alla invånare möjlighet att efterfråga nyproducerade lägenheter. (Byggettan) Arbeta för bidrag till byggande av lägenheter för allmännyttan. (Malmö) Verka för ett nytt finansieringssystem för bostadsproduktion. (Gästrikland) Verka för en bostadsbank. (Malmö) Medverka till inrättande av ett bostadsdepartement (Byggettan), till ett bygg- och bostadsdepartement.(Gästrikland) Det är några av de förslag som kommer fram i motionerna från Gästrikland, Stockholm, Lund och Malmö som ställer krav om en bättre bostadspolitik och som har behandlats på Byggnads kongress i Stockholm idag. - Som bostadsmarknaden ser ut idag produceras mestadels bostadsrätter för människor med god ekonomi. Fler hyreslägenheter måste byggas för att säkerställa behovet för människor som inte har råd att köpa sin bostad, var en av motiveringarna och så här löd en annan: - Avsaknaden av bostadspolitik med socialt ansvar gör att allt fler ungdomar tvingas leva i en osäker bostadssituation där andra- och tredjehandskontrakt blir tillfälliga lösningar med stor oro som följd. - Från regeringens sida hanteras bostadsfrågorna med vänster hand. Och när det gällde de här förslagen var såväl motionärer som förbundsstyrelse som kongress fullständigt överens vilket fick till följd att samtliga förslag bifölls av kongressen. För vidare information, se motionerna SA 1-4 på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se Monica Swärd Pressekreterare 08 - 728 48 38 070 - 528 49 58 monica.sward@byggnads.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00980/wkr0002.pdf

Dokument & länkar