Plåtkraven presenteras för arbetsgivarna

Plåtkraven presenteras för arbetsgivarna För första gången i Byggnads historia ska förbundet nu förhandla för sina nya medlemmar i form av de före detta medlemmarna i Bleck & Plåt. Därför överlämnade Byggnads sina avtalsyrkanden till Plåtslageriernas Riksförbund idag på förmiddagen. Yrkandena berör kollektivavtalen för byggnadsplåtslageri-, plåtbearbetning- och ventilationsarbeten och omfattar cirka 5 000 medlemmar. Bland de specifika avtalskraven återfinns bland annat: · Att delmätning ska genomföras vid större ackordsarbeten. · Att kallortstillägg ska införas. · Vid fast tidlön ska en procentuell fördelning ges till lärling, baserad på företagets fasta lönenivå. · Att resvägen ska beräknas från bostaden när det gäller reseersättning. · Att uppsägningstider i förhållande till antalet anställningsår införs. I övrigt yrkar Byggnads på samma krav som gäller t ex bygg- och anläggningsavtalen som bland annat innebär: · Generellt löneutrymme om 3,8 procent. · De lägsta lönerna höjs mer än övriga lönesatser. · Arbetstidsförkortning. · Att gällande ackordsprislista räknas upp samt resekostnadsersättningarna. · Att en arbetsgrupp tillsätts för att se över traktamentsbestämmelser- och nivåer. · Höjning av semesterlön. · Företagshälsovårdsavtalet ska godkännas av Byggnads avdelning. · Alla som uppehåller sig på arbetsplatsen ska bära väl synlig ID- bricka. Eventuella frågor besvaras av Gunnar Ericson, 070 - 520 79 46. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01610/bit0001.pdf

Dokument & länkar