Program i tolv punkter för schysta jobb

Program i tolv punkter för schysta jobb Bristen på byggarbetskraft i de expansiva regionerna blir alltmer uppenbar. I storstäder och högskoleorter är behovet av byggnation störst. Det är också där arbetslösheten är som lägst och där den dessutom minskat mest på senare tid. Brist på arbetskraft kan leda till att svartjobben ökar i omfattning. Det blir lätt att ta till svartjobb när det är svårt att hitta ledig arbetskraft med normala metoder. Det konstaterar Byggnads förbundsfullmäktige i ett program med tolv punkter för att förhindra framväxten av svartjobb. Där framhålls att det är viktigt att problemet får rätt proportioner och att insatserna sätts in där de gör bäst nytta. Bland de åtgärder Byggnads föreslår finns förenklad skatteadministration, införande av ROT-bidrag, ökad samverkan mellan branschens olika aktörer och särskilda aktioner i Stockholmsområdet för att förhindra svart arbete. Vidare vill Byggnads införa ett pendlingsstöd som gör det möjligt för arbetslösa byggnadsarbetare i Norrland att ta de lediga arbeten som finns i andra delar av landet. Byggnads vill också att de som är verksamma på en byggarbetsplats förses med en identitetsbricka samt att den grövre kriminalitetens anknytning till byggbranschen kartläggs. Byggnads pekar på att svartarbete medför en rad olika problem, alltifrån att det blir svårt att upprätthålla solidariteten och finansiera den gemensamma sektorn, till att den grövre kriminaliteten får möjlighet att verka i en etablerad bransch. Alla parter måste ta sitt ansvar för att förhindra svartjobb. Det gäller inte minst etablerade byggföretag, som måste ha full kontroll över samtliga underentreprenörer. För utländsk arbetskraft är det väsentligt att Länsarbetsnämnden kontrollerar tillgången på arbetskraft med Byggnads innan de godkänner arbetstillstånd. Avslutningsvis framhåller Byggnads förbundsfullmäktige som sitt mål: Vi vill ha jobb - schysta jobb! ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00410/bit0002.pdf

Dokument & länkar