Svartarbete måste motverkas!

Svartarbete måste motverkas! - Huvudentrepenörerna måste ta ansvar för att det inte förekommer svartarbete varken i det egna företaget eller hos de anlitade underentreprenörerna. Det uttalandet gör Byggnads förhandlingschef Gunnar Ericson med anledning av den debatt om svartarbete som just nu pågår. Därför är kampen mot svartarbete ett av de avtalskrav som överlämnas till en av motparterna, VVS-Installatörerna, idag. - Vi kräver att den så kallade huvudentreprenören, d v s det översta företaget i en rad av företag, ska vara ansvarigt för hela beställarprocessen. Och på grund av arbetsgivarnas svala intresse i den här frågan har vi beslutat att ta med det som ett avtalskrav, förklarar Gunnar Ericson. - För så länge det inte finns någon som tar ansvar för vad som händer i den efterföljande kedjan, så länge kommer den svarta marknaden att finnas kvar, tillägger han. Bland de övriga krav som Byggnads presenterar på VVS-Installationsavtalet, som berör cirka 14 500 medlemmar, och på Kylavtalet, som berör cirka 4 000 medlemmar, återfinns bland annat följande: Alla i avtalet angivna lönenivåer ska räknas upp. Tilläggen när det gäller övertidsarbete ska räknas upp. En arbetsgrupp tillsätts för att göra en översyn av traktamentsbestämmelser och traktamentsnivåer. Ersättningsbeloppen när det gäller bilöverenskommelsen räknas upp. Semesterersättningen höjs från nuvarande 12,3 procent till 12,8 procent. Alla som uppehåller sig på arbetsplatsen ska bära väl synlig ID-bricka med eget namn och företagsnamn samt att en förteckning över all personal ska finnas på arbetsplatsen. Ersättningsnivåerna räknas upp när det gäller ackordsarbete (kylavtalet). Utöver detta kommer ett antal allmänna krav som gäller de flesta avtal: Ett generellt löneutrymme motsvarande 3,8 procent beräknat på årsbasis. De lägsta lönerna höjs mer än övriga lönesatser. En förkortning av arbetstiden från 40 timmar normalarbetstid påbörjas. Förkortningen ska lägga ut så att de anställda själva disponerar ledigheten. Resekostnadsersättningarna räknas upp. Avtal om företagshälsovård ska godkännas av Byggnads avdelning. 10 procent av den totala arbetstiden ska avsättas till kompetensutveckling med bibehållen lön. För eventuella frågor, ring Byggnads förhandlingschef Gunnar Ericson på Telefon 070 - 520 79 46. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00570/bit0002.pdf

Dokument & länkar