Uttalande: Vi vill arbeta full tid!

Uttalande: Vi vill arbeta full tid! Inom byggbranschen stiger nu sysselsättningen, om än från mycket låga nivåer. Vi gläds med dem som kommit i arbete och hoppas att ännu fler snart ska få uppleva att "det går bättre för Sverige". Den ökade aktiviteten innebär att tempot drivs upp eftersom beställarna ger klarsignal för byggandet i sista stund. Byggtiderna pressas. Tiden har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor. Pressade byggtider betyder att arbetsgivaren begär att de anställda ska arbeta både fortare och i skift, med allt längre arbetspass. Efter en åttatimmarsdag på byggarbetsplatsen efterfrågar inte kroppen ännu fler timmar med tunga lyft och monotona rörelser, utan att det är vila som hägrar. Byggnadsarbete är både slitsamt och riskfyllt. Stressen ökar olycksrisken, medan tiden för säkerhetstänkande minskar. Byggarbetet är så slitsamt att byggjobbarna måste tänka sig att byta yrke vid fyllda femtio, säger arbetsgivarföreträdare. Det är cyniskt - byggnadsarbetarna blir en produktionsfaktor bland andra: Slit ut och byt ut! Det är ett resursslöseri av sällan skådat slag. Nu när utbildade yrkesarbetare börjar bli en bristvara måste vi satsa på att de kan vara yrkesverksamma längre, inte kortare, tid. Sverige står inför en framtid där allt färre ska försörja allt fler. De stora pensionsavgångarna kommer att sätta välfärden på hårda prov. Många talar för höjd pensionsålder. Men i en bransch där ett fåtal kan vara yrkesverksamma fram till ordinarie pensionsålder måste främst arbetsvillkoren förbättras, så att alla blir arbetsföra åtminstone till 65 års ålder. Byggnads mål är klart: En hel människa efter ett helt yrkesliv. Vi satsar stort på att förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten på byggarbetsplatserna. Ny utrustning och nya hjälpmedel gör också sitt till. Men det är många små steg, och det tar tid. Ett stort steg för en bättre arbetsmiljö är en kortare arbetsvecka. Kortare tid på bygget ger kroppen längre tid att återhämta sig. Det ökar byggnadsarbetarnas möjligheter att klara ett helt liv i byggbranschen och bidrar därmed till att öka befolkningens gemensamma arbetsinsats för att klara välfärden. Vi kräver kortare arbetstid, så att vi kan ge full tid i yrkeslivet! Byggnads förbundsfullmäktige Norrköping 2000-06-17 Förbundsfullmäktige är Byggnads högsta beslutande organ, mellan kongresserna. I fullmäktige ingår de 34 avdelningarnas ordföranden samt valda ombud, ett per påbörjat 5 000 medlemmar. Förbundsfullmäktige är cirka 90 personer och sammanträder varje år. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00420/bit0002.pdf

Dokument & länkar