Drygt 110 tjänster bort på Svenska Dagbladet

Drygt 110 tjänster bort på Svenska Dagbladet Svenska Dagbladet kommer att minska antalet tjänster med 112 för att klara målet att inom en tvåårsperiod uppnå långsiktig lönsamhet. Denna målsättning kräver en resultatförbättring med minst 100 miljoner kronor, varav omkring hälften ska utgöras av ökade intäkter och hälften av besparingar. Den största personalminskningen sker på redaktionen, där sammanlagt 70 tjänster försvinner. Effektivisering av ledning, styrning och planering ska säkra kvaliteten i det redaktionella arbetet. Samtidigt fortsätter arbetet med utvecklingen av Svenska Dagbladet. Förändringsarbetet syftar till att skapa morgondagens SvD - som attraherar såväl gamla som nya läsare. Satsningen på den nya Näringslivstidningen har varit en framgång och 22 lokaltidningar runt om i Sverige erbjuder nu sina läsare Näringsliv som ett tilläggsabonnemang. Näringslivstidningen har också varit framgångsrik när det gäller annonsintäkter. Även satsningen på nya medier fortsätter - och utökas. Näringslivssajten www.naringsliv.svd.se byggs ut kraftigt under sommaren och får liksom www.svd.se ny design. Den 1 augusti 2001 lämnar Svenska Dagbladet Marieberg och flyttar som första dagstidning tillbaka till Klarakvarteren i centrala Stockholm. SvD:s nya hemvist blir nybyggda Zenit på Mäster Samuelsgatan, mitt emot Åhléns varuhus. Mer information lämnas av Gunnar Strömblad, vd, 08-13 59 02, 070-525 21 04 och Hannu Olkinuora, chefredaktör, 08-13 51 40, 070-324 39 47. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT01110/bit0002.pdf

Dokument & länkar