Svenska Golfförbundet pratar folkhälsa vid riksdagsseminarium

Svenska Golfförbundets samtal med politiker ger resultat. När vård och turism diskuteras under ett seminarium i Riksdagen den 26 oktober medverkar SGF:s Helena Brobeck och berättar om förbundets satsning på Handigolf.

En fråga som kommer att diskuteras under eftermiddagen i riksdagshuset är hur olika intressenter som Svenska Golfförbundet och Strokeförbundet kan samarbeta inom området vård och turism.

– Vi ser fram emot att diskutera hur golfen kan bidra till rehabilitering, träning, glädje och gemenskap för människor med vårdbehov eller funktionsnedsättning, säger Helena Brobeck, ansvarig för Handigolf på Svenska Golfförbundet.

Genom projektet Golfnyttan arbetar Svenska Golfförbundet aktivt med att synliggöra den stora samhällsnytta som golfen skapar. Förbundet fokuserar på tre områden med extra stor potential: hälsa och friskvård, turism och ekonomi samt natur och miljö.

– Penilla Gunther (KD) var en av de första riksdagspolitiker vi träffade inom ramen för Golfnyttan. Vi är glada över att kunna visa ett konkret resultat av våra möten genom att hon bjudit in oss att prata om golfens bidrag till folkhälsa i det här riksdagsseminariet, säger Roger Andersson, marknads- och kommunikationschef och ansvarig för Golfnyttan på Svenska Golfförbundet.

Flera studier har visat att golfen ger friskare människor och är ett bra komplement till traditionell vård och rehabilitering. Ett exempel är hur golfen hjälpte Jonathan Svedberg som var i riskzonen för att utveckla diabetes. Ett annat är projektet Re:Action på Oxie GK, människor som fått stroke eller Parkinson har förbättrat motorik och självkänsla genom golfens positiva hälsoeffekter.

Seminariet arrangeras av Kristdemokraterna och riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD). Förutom Helena Brobeck medverkar även Hasse Sandberg, konsulent på Strokeförbundet, Erik A Borg, professor vid Södertörns Högskola som forskar om Sveriges utmaningar och möjligheter inom medicinturism och Thomas Laurell, Public Affairs-chef på VISITA, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen.

 

För mer information, kontakta:

Helena Brobeck, ansvarig för Handigolf på Svenska Golfförbundet
Telefon: 08-622 15 07, e-post: helena.brobeck@golf.se

Roger Andersson, ansvarig för marknad och kommunikations på Svenska Golfförbundet
Telefon: 08-622 15 79, e-post: roger.andersson@golf.se

 

Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 461 klubbar och 486 631 medlemskap fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Efter 112 år gjorde golf comeback som olympisk sport i Rio 2016 där det blev silvermedalj för Henrik Stenson. Läs mer på golf.se.

Om oss

Om Svenska GolfförbundetSvenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 454 klubbar och 484 373 medlemskap (2018) fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Läs mer på golf.se.

Prenumerera

Media

Media