Full fart framåt - på olika växlar

Full fart framåt - på olika växlar * Från konvergens till divergens Strukturella skillnader inom Euroland leder till en "fler-hastighets- ekonomi", där tillväxtskillnaderna förstärkts genom den gemensamma penningpolitiken: Realräntan är lägre i länder med hög tillväxt och hög inflation medan motsatsen gäller för eftersläntrarna. Dessa skillnader kan med tiden skapa starka spänningar i EMU. * Strålande tider Den nya ekonomin lägger grunden till en investeringsledd tillväxt i de industrialiserade länderna. Kapitalet åldras snabbt i högteknologiska sektorer, vilket kräver stora ersättningsinvesteringar. Den starka konjunkturen gynnar tillväxtmarknaderna. Sammantaget stundar strålande tider för världsekonomin. * Inflationen förstör festen Efter flera år av historiskt sett hög tillväxt utan inflation i USA visar sig nu de första tecknen på ökat inflationstryck. De senaste signalerna om ökad inhemsk inflation sänder ett klart budskap till marknaderna: Vänta er en stramare penningpolitik tills inhemsk efterfrågan har kylts av! * Krympande lediga resurser Eurolands ekonomi är inne i en snabb återhämtning, men strukturella faktorer förhindrar ett tillväxtunder à la USA. Vi förväntar oss därför att euron fortsätter att försvagas mot dollarn. Samtidigt ökar inflationsriskerna i takt med att ekonomin närmar sig fullt kapacitetsutnyttjande. Stockholm den 11 maj 2000 Jan Häggström, chefsekonom, tel 701 1097, 070-761 4366 Mats Kinnwall, chef för internationell analys, tel 701 1445, 070-761 4369 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00580/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00580/bit0003.pdf Nyckeltal