Handelsbanken decentraliserar delar av dataverksamheten

Handelsbanken decentraliserar delar av dataverksamheten Arbetsmarknaden för IT-personal i Stockholmsområdet är överhettad. Den hårda konkurrensen och rörligheten driver upp kostnaderna. Samtidigt finns stor IT-kompetens ute i landet. Handelsbanken decentraliserar därför delar av dataverksamheten till Malmö och Linköping. Till Malmö förläggs all utveckling och underhåll av bankens system för betalningar. I Malmö ligger sedan tidigare utvecklingen av självbetjänings-system. Bankens Internetsupport finns också sedan tidigare i Malmö. Till Linköping förläggs utvecklingen av bankens internationella Internettjänst och viss annan spetsteknologi. Avgörande för val av orter har främst varit: * Aktiv högskola * Tillgång på erfaren IT-personal * Banken har regionhuvudkontor på orten För ytterligare information kontakta: Lars O Grönstedt, vVD affärsutvecklings- och IT-ansvarig, tel: 08-701 1633 Björn Börjesson, vVD, regionbankschef, tel: 040-24 50 51 Hans-Olof Harrison, vVD, regionbankschef, tel: 013-28 91 04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar