Handelsbanken Finans förvärvar danskt finansbolag

Handelsbanken Finans förvärvar danskt finansbolag Handelsbanken Finans har träffat ett avtal att förvärva samtliga aktier i det danska finansbolaget Spartacus A/S med dotterbolaget Spartacus Finans A/S. Bolagen har säte i Nyköping, Mors på Jylland. Säljare är Spartacus Erhvervsinvestering A/S som i sin tur ägs av Morsö Sparekasse, Sparekassen Thy och Egnsbank Han Herred A/S. Spartacus är verksam inom konsumentfinansiering via återförsäljarsamarbeten. Företaget grundades 1983 och har idag bl a ca 20 % av marknaden för husvagnsfinansiering samt en betydande verksamhet inom finansiering av lantbruksmaskiner och personbilar. Genom dotterbolaget Spartacus Finans A/S bedrivs också leasingfinansiering till företag. Bolagen hade per 99-12-31 en kreditvolym om drygt 450 mDKK. Ulf Riese, VD Handelsbanken Finans säger i en kommentar: - I koncernen ser vi hela Norden som vår hemmamarknad. Under en lång rad år har vi byggt upp vår nu ledande roll inom Säljfinansiering i Sverige. I Finland har vi en stark marknadsposition och i Norge är en motsvarande verksamhet under uppbyggnad. - Den danska marknaden ser vi lika intressant som de övriga nordiska marknaderna. Dessutom bedriver allt fler av våra kunder bland återförsäljarna sin verksamhet i flera nordiska länder. Då är det viktigt att kunna erbjuda samma lösningar i hela Norden. Genom förvärvet blir vi ett komplett nordiskt finansbolag också inom Säljfinansiering med ett gediget lokalt kunnande i Danmark. Spartacus är ett framgångsrikt företag och vi ser betydande utvecklingsmöjligheter också i ett nordiskt perspektiv. . För ytterligare information kontakta: Ulf Riese, VD Handelsbanken Finans, tel +46 8 7014660 eller Lars Kahnlund, Rörelsechef Norden, Handelsbanken Finans, tel +46 8 7014807 Handelsbanken Finans ingår i Svenska Handelsbankskoncernen och är den enda bankägda finansbolagsverksamheten i Norden med ett heltäckande sortiment av lokala finansbolagstjänster i de 4 nordiska länderna: Konsumentkrediter och selektiva kontokort genom återförsäljarsamarbeten, leasing, avbetalning, finansieringssamarbeten med leverantörer av investeringsobjekt, finansiering av tjänstebilar samt fakturatjänster och inkasso. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001020BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001020BIT00910/bit0002.pdf

Dokument & länkar