Handelsbanken har hittills återköpt 21,5 miljoner egna aktier

Handelsbanken har hittills återköpt 21,5 miljoner egna aktier Handelsbanken har till och med den 31 december 2000 återköpt 21 505 900 aktier fördelat på 1 664 400 A aktier och 19 841 500 B aktier. Det totala antalet aktier i Handelsbanken uppgår till 714 746 940. Bakgrund Bankens bolagsstämma och styrelse beslöt den 14 april 2000 att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma 2001 återköpa 50 miljoner av bankens stamaktier av serie A och/eller B. Förvärven görs på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande marknadspris, och sammanlagt för högst 4 miljarder kronor. Ytterligare information lämnas av: Lennart Francke, chef för Ekonomiavdelningen, tel 08-22 92 20, e-post: lefr01@handelsbanken.se Bengt Ragnå, chef för Investor Relations, tel 08-701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/04/20010104BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/04/20010104BIT00510/bit0002.pdf

Dokument & länkar