Handelsbanken har hittills återköpt drygt 12,6 miljoner egna aktier

Handelsbanken har hittills återköpt drygt 12,6 miljoner egna aktier Handelsbanken har till och med den 30 september 2000 återköpt 12 652 200 aktier fördelat på 1 644 400 A aktier och 10 987 800 B aktier. Det totala antalet aktier i Handelsbanken uppgår till 714 746 940. Bakgrund Bankens bolagsstämma och styrelse beslöt den 14 april 2000 att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma 2001 återköpa 50 miljoner av bankens stamaktier av serie A och/eller B. Förvärven görs på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande marknadspris, och sammanlagt för högst 4 miljarder kronor. Ytterligare information lämnas av: Sven Grevelius, chef för Ekonomiavdelningen, tel 08-22 92 20, e-post: svgr01@handelsbanken.se Bengt Ragnå, chef för Investor Relations, tel 08-701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar