Handelsbanken har hittills återköpt närmare 7 miljoner egna aktier

Handelsbanken har hittills återköpt närmare 7 miljoner egna aktier Handelsbanken har till och med den 31 maj 2000 återköpt 6 919 500 aktier fördelat på 1 619 400 A aktier och 5 300 100 B aktier. Det totala antalet aktier i Handelsbanken uppgår till 714 746 940. Banken kommer i fortsättningen att månadsvis informera om det aktuella antalet återköpta aktier på hemsidan (www.handelsbanken.se) och med pressmeddelanden. Bakgrund Bankens bolagsstämma och styrelse beslöt den 14 april 2000 att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma 2001 återköpa högst 50 miljoner av bankens stamaktier av serie A och/eller B. Förvärven görs på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande marknadspris, och sammanlagt för högst 4 miljarder kronor. Ytterligare information lämnas av: Sven Grevelius, chef för Ekonomiavdelningen, tel 08-22 92 20, e-post: svgr01@handelsbanken.se Bengt Ragnå, chef för Investor Relations, tel 08-701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00840/bit0002.pdf

Dokument & länkar