Handelsbanken Investment Banking ingår internationellt partneravtal

Handelsbanken Investment Banking ingår internationellt partneravtal Handelsbanken Corporate finance, som är en integrerad del av Handelsbanken Investment Banking, har ingått partneravtal med Sal Oppenheim jr. & Cie. i Tyskland, La Compagnie Financière Edmond de Rothschild i Frankrike, Euromobiliare Corporate Finance i Italien och CIBC World Markets i Nordamerika. Med detta avtal kan Handelsbanken Corporate Finance erbjuda sina nordiska kunder en global räckvidd i samband med fusioner, förvärv och avyttringar samt tillgång till de europeiska och nordamerikanska aktiemarknaderna. På samma sätt kommer övriga samarbetspartners kunder kunna dra nytta av Handelsbankens kunnande och marknadstäckning på den nordiska corporate finance-marknaden. I och med globaliseringen kommer nordiska företag att mer och mer anlägga en global syn på sin verksamhet och ägarfinansiering. M&A (fusioner och förvärv av företag) över gränserna samt aktieemissioner på utländska marknader har blivit viktiga verktyg för företagens utveckling. För att globalt kunna erbjuda finansiella tjänster av högsta kvalitet tar Handelsbanken Corporate Finance nu ett avgörande steg i riktning mot ett 'multi-lokalt' koncept. Detta baseras på att varje partner har en ledande position på sin hemmamarknad vad gäller M&A och aktiviteter på aktiemarknaden och att varje partner har ett ansvar att erbjuda övriga partners kunder bästa möjliga service. Dessa 5 partners erbjuder tillgång till kompetens av ca 400 experter inom corporate finance. Alliansen täcker nästan två tredjedelar av den gränsöverskridande M&A-verksamheten i och utanför Norden under de senaste 5 åren och två tredjedelar av det samlade värdet av världens börsföretag. Alliansen grundar sig på ett globalt synsätt på olika branscher, baserat på utbyte av information och analysrapporter över företag. Den ska ge partners kunder en relevant bild av respektive bransch och full tillgång till ett utvidgat nätverk av kontakter. Samtidigt står varje partners kapacitet att genomföra privata och publika M&A-transaktioner och aktieemissioner till förfogande för övriga partners kunder. Alla branscher täcks, särskilt TIME-, hälso- och tjänstesektorn. Appendix Sal. Oppenheim jr.& Cie, grundad 1789, är den största tyska familjeägda privatbanken med en erkänd expertis och meritlista inom corporate finance. Banken har över 1 100 anställda placerade i Köln, Frankfurt, München, London och New York. Sal. Oppenheim är rankad på den tyska M&A-listan omedelbart efter de globalt verksamma företagen i branschen och är anlitad som market maker på Neuer Markt, med specialisering på TIME-sektorn. Under 1999 deltog Sal. Oppenheim i mer än 35 börsintroduktioner på den tyska marknaden. La Compagnie Financière Edmond de Rothschild grundades 1953 av baron Edmond de Rothschild, styrelseordförande till dess att sonen Benjamin efterträdde honom. LCF E. De Rothschild har ungefär 400 anställda placerade huvudsakligen i Paris, London och Tel-Aviv. LCF E de Rothschild är en av de ledande franska investmentbankerna med fokus på nationella och gränsöverskridande M&A, privatiseringar, finansiella specialarrangemang, fairness opinions och värderingar. LCF E. De Rothschild är år från år rankad på den franska M&A- listan över ledande rådgivare till företagen med speciell inriktning på TIME, hälsovård, handel, transport, finans och lyxvaror. Euromobiliare Corporate Finance tillhör bankgruppen Credito Emiliano som är noterad på Milanobörsen. Euromobiliare är en huvudaktör inom corporate finance i Italien och marknadsledande bland italienska aktiemäklarföretag. Euromobiliare är en av huvudaktörerna vad gäller M&A aktiviteter och var rådgivare till den italienska regeringen vid privatiseringen av Telecom Italia, den största privatiseringen i Italien. CIBC World Markets är en fullservice investmentbank på den nordamerikanska marknaden, med verksamhet i Asien, Europa och Australien. Företaget är, vad gäller M&A, det främsta i Kanada och bland de tio främsta i USA, med stor aktieanalyskapacitet i Nordamerika. Moderbolaget, Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), är ett av Nordamerikas främsta och största finansiella företag med kontor i 18 länder, inklusive världens största finansiella centra. Handelsbanken Investment Banking är en av de tre största investmentbankerna i Sverige och en ledande rådgivare inom Corporate Finance på den nordiska marknaden. Moderbolaget Handelsbanken är en ledande bank i Norden och en universalbank som täcker alla typer av banktjänster. Banken har 8 500 anställda varav nästan 100 involverade i Corporate Finance-aktiviteter, placerade i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Paris och London. För ytterligare information kontakta: Lennart Söderberg, chef Handelsbanken Corporate Finance, tfn: +46 8 701 3818 eller Pierre Schoeffler, chef Handelsbanken Corporate Finance Pariskontor, tfn: +33 1 42 66 58 98 eller Kjell Ormegard, chef Handelsbanken Investment Banking, tfn: +46 8 701 1736 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar