Handelsbanken noterar warrants

Handelsbanken noterar warrants För att möta en allt större efterfrågan på warrants från bankens kunder och för att öka sortimentet av optionsprodukter i banken, noterar Handelsbanken ytterligare 20 warrants på enskilda aktier vid OM Stockholmsbörsen AB. Handelsbanken startar samtidigt en Internetsajt för warrants, som innehåller aktuella marknadskurser, historiska kurser, nyckeltal, prospekt, skola om warrants och marknadsbrev. Besök gärna sajten på http://www.handelsbanken.se/warrants Den 30 maj 2000 noteras nedanstående warrants: SHB WARRANT LÖSENPRIS SLUTDAG AKTIE/WARRANT BÖRSKOD ABB 900 kr 2001-08-17 0,02 ABB1 H900 ABB 1 150 kr 2001-08-17 0,02 ABB1 1150 ABB 1 300 kr 2001-08-17 0,02 ABB1 1300 Atlas Copco A 200 kr 2001-08-17 0,1 ATC1 H200 Atlas Copco A 240 kr 2001-08-17 0,1 ATC1 H240 Electrolux B 140 kr 2001-10-19 0,1 ELX1 J140 Electrolux B 180 kr 2001-10-19 0,1 ELX1 J180 H&M B 200 kr 2001-09-21 0,1 HM1 I200 H&M B 240 kr 2001-09-21 0,1 HM1 I240 H&M B 280 kr 2001-09-21 0,1 HM1 I280 Den 31 maj 2000 noteras nedanstående warrants: SHB WARRANT LÖSENPRIS SLUTDAG AKTIE/WARRANT BÖRSKOD Pharmacia Corp 400 kr 2001-09-21 0,05 PHA1 I400 Pharmacia Corp 600 kr 2001-09-21 0,05 PHA1 I600 Skandia 200 kr 2001-11-16 0,1 SDI1 K200 Skandia 250 kr 2001-11-16 0,1 SDI1 K250 Skandia 300 kr 2001-11-16 0,1 SDI1 K300 Stora Enso R 90 kr 2001-09-21 0,2 STE1 I90 Stora Enso R 115 kr 2001-09-21 0,2 STE1 I115 WM-data B 60 kr 2002-01-18 0,2 WM2 A60 WM-data B 70 kr 2002-01-18 0,2 WM2 A70 WM-data B 80 kr 2002-01-18 0,2 WM2 A80 Warranterna är av europeisk typ, vilket innebär att innehavarna inte kan begära lösen under löptiden. På slutdagen sker automatisk lösen genom att Handelsbanken utför s k kontant slutavräkning (aktien är inte föremål för leverans). Benämningar I börsens benämningar avser siffran ( "1" eller "2") efter kortnamnet på bolaget förfalloåret, d v s 2001 eller 2002. Efter förfalloåret anges en bokstav som står för förfallomånaden. A står för januari, B för februari etc. Därefter anges lösenpriset. Handelspost Warranterna handlas i poster om 200 st. För detaljerad information om köpoptionerna hänvisas till respektive prospekt som kan erhållas från närmaste Handelsbankskontor eller laddas ner från http://www.handelsbanken.se/warrants För ytterligare information kontakta: Torbjörn Iwarson, chef Financial Engineering, telefon 08-701 14 43 Peter Frösell, Financial Engineering, telefon, 08-701 17 61 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00780/bit0002.pdf

Dokument & länkar