Handelsbanken noterar warrants

Handelsbanken noterar warrants För att möta en allt större efterfrågan på warrants från bankens kunder och för att öka sortimentet av optionsprodukter i banken, noterar Handelsbanken ytterligare 50 warrants på enskilda aktier vid OM Stockholmsbörsen AB. För detaljerad information om dessa warrants, besök gärna Internet-sajten http://www.handelsbanken.se/warrants Den 10 oktober 2000 noteras nedanstående warrants: SHB WARRANT LÖSEN SLUTDAG AKTIE/ BÖRSKOD PRIS WARRANT Adcore 60 kr 2001-11-16 0,1 ADC1 K60 Adcore 80 kr 2001-11-16 0,1 ADC1 K80 Adcore 120 kr 2001-11-16 0,1 ADC1 K120 ASSA ABLOY 150 kr 2002-01-18 0,05 ASS2 A150 B ASSA ABLOY 200 kr 2002-01-18 0,05 ASS2 A200 B ASSA ABLOY 300 kr 2002-01-18 0,05 ASS2 A300 B Electrolux 120 kr 2002-04-19 0,2 ELX2 D120 B Electrolux 180 kr 2002-04-19 0,2 ELX2 D180 B Enea Data 60 kr 2001-11-16 0,1 ENE1 K60 Enea Data 100 kr 2001-11-16 0,1 ENE1 K100 Den 11 oktober 2000 noteras nedanstående warrants: SHB WARRANT LÖSEN SLUTDAG AKTIE/ BÖRSKOD PRIS WARRAN T Boss Media 60 kr 2002-03-15 0,1 BOS2 C60 Boss Media 80 kr 2002-03-15 0,1 BOS2 C80 Boss Media 120 kr 2002-03-15 0,1 BOS2 C120 Framfab 90 kr 2002-05-17 0,05 FTI2 E90 Framfab 140 kr 2002-05-17 0,05 FTI2 E140 FöreningsSp 130 kr 2002-01-18 0,2 FSP2 A130 b A FöreningsSp 200 kr 2002-01-18 0,2 FSP2 A200 b A Gambro B 60 kr 2002-01-18 0,1 GAM2 A60 Gambro B 80 kr 2002-01-18 0,1 GAM2 A80 Gambro B 120 kr 2002-01-18 0,1 GAM2 A120 Den 12 oktober 2000 noteras nedanstående warrants: SHB WARRANT LÖSEN SLUTDAG AKTIE/ BÖRSKOD PRIS WARRAN T Icon 150 kr 2002-05-17 0,05 ICO2 E150 Medialab Icon 220 kr 2002-05-17 0,05 ICO2 E220 Medialab Maxim 600 kr 2001-10-19 0,02 MAX1 J600 Pharma Maxim 900 kr 2001-10-19 0,02 MAX1 J900 Pharma MTG B 230 kr 2001-11-16 0,05 MTG1 K230 MTG B 280 kr 2001-11-16 0,05 MTG1 K280 MTG B 420 kr 2001-11-16 0,05 MTG1 K420 NCC B 60 kr 2002-01-18 0,2 NCC2 A60 NCC B 80 kr 2002-01-18 0,2 NCC2 A80 NCC B 120 kr 2002-01-18 0,2 NCC2 A120 Den 13 oktober 2000 noteras nedanstående warrants: SHB WARRANT LÖSEN SLUTDAG AKTIE/ BÖRSKOD PRIS WARRAN T OM Gruppen 480 kr 2001-11-16 0,02 OMG1 K480 OM Gruppen 700 kr 2001-11-16 0,02 OMG1 K700 Sandvik 200 kr 2002-03-15 0,1 SAN2 C200 Sandvik 300 kr 2002-03-15 0,1 SAN2 C300 SKF B 100 kr 2002-03-15 0,2 SKF2 C100 SKF B 130 kr 2002-03-15 0,2 SKF2 C130 SKF B 200 kr 2002-03-15 0,2 SKF2 C200 SCA B 140 kr 2002-05-17 0,1 SCA2 E140 SCA B 180 kr 2002-05-17 0,1 SCA2 E180 SCA B 260 kr 2002-05-17 0,1 SCA2 E260 Den 16 oktober 2000 noteras nedanstående warrants: SHB WARRANT LÖSEN SLUTDAG AKTIE/ BÖRSKOD PRIS WARRAN T Sigma B 240 kr 2002-03-15 0,05 SIG2 C240 Sigma B 360 kr 2002-03-15 0,05 SIG2 C360 Skanska B 340 kr 2002-01-18 0,1 SKA2 A340 Skanska B 500 kr 2002-01-18 0,1 SKA2 A500 SSAB A 70 kr 2002-01-18 0,2 SSA2 A70 SSAB A 90 kr 2002-01-18 0,2 SSA2 A90 SSAB A 120 kr 2002-01-18 0,2 SSA2 A120 Tele1 90 kr 2002-02-15 0,05 TEU2 B90 Europe Tele1 110 kr 2002-02-15 0,05 TEU2 B110 Europe Tele1 160 kr 2002-02-15 0,05 TEU2 B160 Europe Warranterna är av europeisk typ, vilket innebär att innehavarna inte kan begära lösen under löptiden. På slutdagen sker automatisk lösen genom att Handelsbanken utför s k kontant slutavräkning (aktien är inte föremål för leverans). Benämningar I börsens benämningar avser siffran ( "1" eller "2") efter kortnamnet på bolaget förfalloåret, d v s 2001 eller 2002. Efter förfalloåret anges en bokstav som står för förfallomånaden. A står för januari, B för februari etc. Därefter anges lösenpriset. Handelspost Warranterna handlas i poster om 200 st warrants. För detaljerad information om warranterna hänvisas till respektive prospekt som kan erhållas från närmaste Handelsbankskontor eller laddas ner från Handelsbanken Investment Bankings internetsajt för warrants, http://www.handelsbanken.se/warrants Där finns även aktuella marknadskurser, historiska kurser, nyckeltal, prospekt, warrantskola och marknadsbrev. För ytterligare information kontakta Torbjörn Iwarson, chef Financial Engineering, telefon 08-701 14 43 Peter Frösell, Financial Engineering, telefon, 08-701 17 61 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00640/bit0002.pdf

Dokument & länkar