Handelsbankens framtida ledning

Handelsbankens framtida ledning Handelsbankens ordförande Tom Hedelius har meddelat bankens styrelse att han vid bolagsstämman år 2001 önskar lämna styrelsen. Bankens styrelse föreslår att bankens verkställande direktör Arne Mårtensson väljs till ny ordförande och att Lars O Grönstedt utses till ny verkställande direktör efter Arne Mårtensson. Lars O Grönstedt är f.n. vice verkställande direktör och chef för affärsutveckling och IT inom Handelsbanken. - Efter snart 25 år, först som verkställande direktör och sedan som ordförande, känns tidpunkten lämplig, säger Tom Hedelius i ett uttalande. Banken går bra, successionen är väl sörjd för och jag ser fram emot en något mindre arbetsbelastning trots att jag planerar att kunna engagera mig ännu mer i några av mina andra styrelseuppdrag. Bland annat har Industrivärdens styrelse, där jag idag är vice ordförande, bett mig att efterträda Bo Rydin som ordförande när han lämnar vid bolagsstämman år 2002. För ytterligare information: Tom Hedelius, ordförande, Arne Mårtensson, vd eller Lars O Grönstedt, vice vd, tel: 08-22 92 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00800/bit0002.pdf

Dokument & länkar