Myndigheterna godkänner Handelsbankens förvärv av SPP

Myndigheterna godkänner Handelsbankens förvärv av SPP Handelsbanken har i dag fått godkänt av Konkurrensverket att förvärva SPP Livförsäkring AB och SPP Fonder AB. Finansinspektionen har också lämnat sitt godkännande varför förvärvet nu fullföljs. För ytterligare information kontakta: Handelsbanken Alecta Lars O Grönstedt Lars Otterbeck tillträdande verkställande koncernchef direktör tfn: 08-701 16 33 tfn: 08-441 66 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01420/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01420/bit0002.pdf

Dokument & länkar