Avyttrar två fastigheter i Huddinge respektive Södertälje till Coeli

Svenska Handelsfastigheter avyttrar två fastigheter i Huddinge respektive Södertälje till Coeli Real Estate Fund I AB. Fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara yta uppgår till 1 545 kvm. 

”Det här är bra fastigheter men vidareförädlingsmöjligheterna är av sådan karaktär att de hamnar utanför vår strategi. Vår bedömning var därför att de skulle passa bättre hos en annan typ av aktör som Coeli. Sammantaget blev det ändå en bra affär för oss vilket gjorde en avyttring intressant”, säger Staffan Unge, affärsutvecklingsansvarig vid Svenska Handelsfastigheter.

Frånträde väntas ske i mitten av januari 2018.

Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare till Svenska Handelsfastigheter. 

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober kl. 07.00 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Staffan Unge, affärsutvecklingsansvarig, Svenska Handelsfastigheter
E-post: staffan.unge@handelsfastigheter.se.
Tel: 076 517 27 37

Thomas Holm, vVD, Svenska Handelsfastigheter
E-post: thomas.holm@handelsfastigheter.se 
Tel: 070 – 943 68 00

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar