Expanderar till Trelleborg efter förvärv av handelsfastighet

Svenska Handelsfastigheter förvärvar en handelsfastighet i Trelleborg för en köpeskilling om cirka 75 Mkr av ett danskt kommanditbolag. Fastigheten ligger i östra Trelleborg och är fullt uthyrd till Bergendahls med City Gross som hyresgäst. 

Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till 4 870 kvm och har ett hyresvärde om cirka 5,8 Mkr. Genom förvärvet expanderar Svenska Handelsfastigheter till ytterligare en kommun och bolaget finns därmed i 48 kommuner i Sverige.

”Förvärvet är i linje med strategin att växa inom segmentet livsmedelsfastigheter. Vi har sedan tidigare fem City Gross-butiker i vårt bestånd och ser fram emot att välkomna ytterligare en butik. Som ort passar Trelleborg väl in i Svenska Handelsfastigheters portfölj då vi redan har ett större bestånd i södra Sverige”, säger Staffan Unge, affärsutvecklingsansvarig vid Svenska Handelsfastigheter.

Tillträde väntas ske i slutet av november 2017.

Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare till köparen medan EY Law AB och Angermann Sweden har varit rådgivare till säljaren.

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober kl. 14.00 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Staffan Unge, affärsutvecklingsansvarig Svenska Handelsfastigheter
E-post: staffan.unge@handelsfastigheter.se.
Tel: 076 517 27 37

Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter
E-post: thomas.holm@handelsfastigheter.se 
Tel: 070 – 943 68 00

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar