Biodrivmedel upp 14 % november 2017

Försäljningen av biodrivmedel i Sverige uppgick under perioden januari till och med november 2017 till 1 808 770 m3.  Det är en ökning med ca 12 %.  Allt enligt preliminär statistik från SPBI. 

Försäljningen av biodrivmedel från januari till och med november 2017, uppgick till ca 1 808 770 m3. Det är en ökning med ca 12 % i jämförelse med samma period föregående år.  Försäljningen av biodrivmedel under november månad 2017 uppgick till 183 700 m3, det är en ökning med ca 14 % i jämförelse med samma månad föregående år.  

HVO försäljningen ökade starkt även under november månad 2017 och uppgick till ca 138 200 m3, en ökning med 23 800 m3, i jämförelse med november månad föregående år.

Det är försäljningen av HVO 100 som bidrar till den totala försäljningsökningen av biodrivmedel, medan den låginblandad HVO i diesel minskar både över året ackumulerat och mot november månad föregående år. I den diesel som säljs på drivmedelsstationer blandas det in mellan 20-55 % förnybara drivmedel, medan HVO 100 säljs i separata pumpar.

Försäljningen av FAME under november månad sjönk med 3 % i jämförelse med förra året och uppgick till 29 300 m3. Etanolförsäljningen uppgick till 16 200 m3, vilket är i nivåer med novembers siffror föregående år.

Ulf Svahn VD SPBI ” Just nu säljs det mest HVO vilket visar på styrkan i ett biodrivmedel som både kan blandas och säljas rent.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se 

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59. E-post: göran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera