Dieseln ökade under årets två första månader

Den ackumulerade försäljningen av bensin till och med februari minskade med drygt 9 % gentemot samma period 2017. Samtidigt ökade den ackumulerade försäljningen av diesel under perioden med 2,7% jämfört med 2017. Den ackumulerade försäljningen av drivmedel under årets första 2 månader var i nivå med föregående år. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin i februari månad 2018 uppgick till ca 208 900 m3 vilket är en nedgång med ca 6% jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 427 200 m3, en nedgång från föregående år med ca 21 500 m3 eller ca 5 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden. 

Försäljningen av diesel i februari månad uppgick till 445 100 m3, en ökning med ca 4 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 892 500 m3, vilket är ökning med ca 3 % jämfört med föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 - 50 % inblandning. 

E85 försäljningen steg med ca 800 m3 i februari och med ca 900 m3 ackumulerat under året och uppgick till ca 5 600 m3 ackumulerat.  

Eldningsoljeförsäljningen för de första 2 månaderna uppgick till ca 92 100 m3. En minskning med ca 20 % jämfört med föregående år.

Ulf Svahn VD SPBI ”Bra fart på den svenska ekonomin leder till ökade transporter som håller uppe volymerna i nivå med föregående år.” 

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se 

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera