Drivmedelsförsäljningen steg under första halvåret 2018.

Första halvåret 2018 visar på en ökning i försäljningen av drivmedel. Försäljningen av bensin diesel och E85 ökade totalt sett med ca 68 900 kubikmeter eller nästan 2 % jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av rena och höginblandade biodrivmedel ökar även de räknat på årets fem första månader. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av diesel steg med ca 110 200 kubikmeter eller nästan 4 %. Försäljningen totalt sett uppgick till ca 3 000 300 kubikmeter. I volymen ingår låginblandade biodrivmedel som kan beräknas till ca 16 %. Försäljningen av biodrivmedlen HVO och FAME uppgick till ca 235 000 kubikmeter respektive 26 000 kubikmeter under årets första fem månader.

Bensinförsäljningen minskade något under första halvåret och uppgick till ca 1 463 900 m3. Minskningen var ca 55 200 kubikmeter eller ca 4 %. I bensinen ingår ca 5 % låginblandad etanol.

”Trenden mot en minskning av drivmedelsanvändningen är åtminstone tillfälligt bruten och är en konsekvens ökad ekonomisk aktivitet. Positivt är att användningen av biodrivmedel totalt fortsätter uppåt under 2018 vilket bidrar till minskad klimatpåverkan, säger Ulf Svahn vd på SPBI.

Försäljningen av E85 steg kraftigt från låga nivåer och uppgick till ca 31 900 kubikmeter under första halvåret.

-  Uppgången för E85 måste ses i skenet av att det har varit mycket förmånligt att tanka E85 för de som har den möjligheten, säger Ulf Svahn vd på SPBI.

Eldningsoljeförsäljningen sjönk något ca 3 900 kubikmeter eller ca 1 % och uppgick till ca 265 900 kubikmeter i perioden.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma perioder föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera

Dokument & länkar