E85 försäljningen fortsätter öka – bensin och diesel sjunker

Försäljningen av E85 fortsätter att öka enligt preliminär statistik från SPBI. Bensin och diesel följer den nedgång i försäljningen som vi sett under en period. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Försäljningen av bensin uppgick i mars månad till 311 600 m3. Det är en nedgång med ca 33 600 m3 eller ca 10 %. Den ackumulerade bensinförsäljningen omfattade ca 896 700 m3, en minskning med ca 6 %.

-  De kraftiga förändringarna i månaden skall ses i skenet av en dags färre leveransdag än föregående år, men trenden med sjunkande bensinvolymer kvarstår, säger Ulf Svahn vd SPBI.

Dieselförsäljningen under mars månad var ca 421 800 m3, en minskning med ca 33 400 m3 eller ca 7 %. Försäljningen av diesel ackumulerat uppgick till ca 1 227 800 m3, en nedgång med 27 900 m3 eller ca 2 %.

E85 försäljningen uppgick under mars månad till 19 200 m3, en uppgång med ca 2 400 m3 eller ca 2 %.Den ackumulerade försäljningen omfattade 44 000 m3, en ökning med ca 5 600 m3 eller ca 15 %.

Försäljningen av eldningsolja uppgick under mars månad till 62 600 m3. Det är en nedgång med ca 18 100 m3 eller ca 22 % gentemot tidigare år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 240 800 m3, en minskning med ca 24 %.

En leveransdag färre 2012 jämfört med 2011 kan påverka jämförelsen med upp till minus 5 %.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera