E85-försäljningen ned med 62 %

Bensin och E85 försäljningen sjönk under juli. Försäljningen av diesel steg svagt.  Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin uppgick under juli månad till ca 328 000 m3, det är en nedgång med ca 21 366 m3 eller ca 6 % i jämförelse med juli förra året. Ackumulerat till och med juli uppgick försäljningen till ca 1 967 900 m3, en nedgång med ca 54 400 m3 eller ca 3 %. I siffrorna ingår inblandning av biodrivmedlet etanol.

Dieselförsäljningen under juli månad ökade och uppgick till ca 463 400 m3. Det är en ökning med ca 6 500 m3 eller ca 1 %. Den ackumulerade försäljningen omfattade ca 3 317 200 m3, en uppgång med ca 60 700 m3 eller ca 2 %. I siffrorna ingår inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME.

Försäljningen av E85 sjönk under juli och såldes i 4 100 m3, en nedgång med ca 7 700 m3 eller ca 65 % jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen av E85 till och med maj är 23 500 m3, en minskning med ca 38 200 m3 eller 62 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”- E85 sjunker då det inte längre finns incitament för kunden att tanka bränslet. Det säljs väldigt få nya E85-bilar och regeringen ser nya vägar framöver att gå till fossilfrihet. Det innebär att tidigare investeringar i biodrivmedel tyvärr utnyttjas dåligt.

Försäljningen av eldningsolja var under juli ca 101 578 m3, en nedgång med ca 7 %. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 533 522 m3, en minskning med ca 30 %.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. Noterbart är att juli 2016 har två färre leveransdagar i jämförelse med juli 2015.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera