Fortsatt ökad försäljning av diesel i maj

Försäljningen av diesel ökade även i maj gentemot samma period föregående år. Försäljningen av bensin och E85 sjönk. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Försäljningen av bensin uppgick i juni månad 2013 till 337 600 m3, en nedgång med ca 13 000 m3 eller ca 4 %. Den ackumulerade försäljningen omfattade ca 1 468 500 m3, en nedgång med ca 94 300 m3 eller ca 6 %.

Dieselförsäljningen ökade svagt i juni gentemot samma månad förra året och uppgick till ca 479 400 m3, en ökning med ca 2 %. Även den ackumulerade försäljningen ökade och uppgick till 2 182 700 m3, en uppgång med ca 42 900 m3 eller ca 2 %.

Försäljningen av E85 sjönk i juni och uppgick till 17 500 m3, en nedgång med ca 6 600 m3 eller ca 27 %. Den ackumulerade försäljningen omfattade ca 64 000 m3, en minskning med ca 26 600 m3 eller ca 29 %.

Ulf Svahn VD SPBI säger – Diesel som drivmedel används i yrkestrafik, men dieselbilar står också för en ökande del av bilparken hos privatbilister och det ser vi i statistiken.

Eldningsoljeförsäljningen uppgick till 46 800 m3, en nedgång med ca 8 %. Även ackumulerat sjönk försäljningen och uppgick till och med juni till 332 800 m3, en nedgång med ca 1 %.

Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera