Komplicerad konstruktion av nytt förslag till förordning om hållbarhetskriterier

I SPBI: s svar på remissen om ändringar i förordningen av hållbarhetskriterier för biodrivmedel framhålls att den komplicerade konstruktionen från regeringens förra förslag som för med sig osäkerhet för aktörerna kvarstår.

Transportsektorn är en av Sveriges stora utmaningar i klimatarbetet framöver och från och med den 1 juli 2108 kommer det nya styrmedlet reduktionsplikt på fossila drivmedel att introduceras. Regeringen har nu återkommit med en förändring i förordningen om hållbarhetskriterier avseende definitionen av restprodukt.

Det nya förslaget innehåller förbättringar i förhållande till det ursprungliga men den komplicerande konstruktionen kvarstår och för med sig osäkerhet kring framtiden. En generell skrivning av en förordning för med sig konsekvenser man inte heller från lagstiftarens sida vill ha. Som konstruktionen är tar den med sig även andra idag kända råvaror, men även en risk för att ännu inte identifierade och önskvärda råvaror.

Hela remissvaret finns på SPBI: s hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD, Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se 

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Ebba Tamm, Produkt- och Miljöexpert SPBI, Mobil: 073-381 80 82 ebba.tamm@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera