SPI byter namn till SPBI, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

Branschorganisationen Svenska Petroleum Institutet, SPI byter i september 2011 namn till Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI.

SPI, branschorganisationen för företag inom drivmedel, bränsle- bitumen- och smörjmedelssektorerna byter den 22 september namn till Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI.

Namnändringen är en naturlig utveckling då Institutet och branschen under många år även arbetat med utvecklingen av mer hållbara och förnybara drivmedel. SPBI:s medlemsföretag arbetar idag på olika sätt med såväl forskning och utveckling samt produktion och distribution av förnybara drivmedel.

VD Ulf Svahn säger – ”Namnbytet är ett inkluderande i vår befintliga verksamhet eftersom den förnybara delen under lång tid har funnits och upptar en ökande del av kansliets arbete. Det är viktigt att det är tydligt för våra intressenter att vi även har kompetens inom detta område och där är namnet en viktig del.”

Andelen förnybara drivmedel på den svenska marknaden är växande och uppgick under 2010 till ca 5,7 % räknat på energibas.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera