Ekonomiskt tillskott för Autism- och Aspergerförbundet

Autism uppmärksammas allt mer och ett viktig steg för att lyfta folkhälsan för gruppen är att Autism - och Aspergerförbundet valts in av Postkodföreningen som ny förmånstagare till Postkodlotteriet och kommer att få ta del av det ekonomiska överskottet från lotteriet.

Personer med autism blir ofta missförstådda och feltolkade av sin omgivning. Något som kan skapa utanförskap och som leder till ytterligare följdsymtom.

-       Att ta del av överskottet innebär en avsevärd förbättring av förutsättningarna för att arbeta för medlemmarnas intressen, sprida kunskap om autism samt att bistå medlemmar direkt, säger Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare och kanslichef på Autism- och Aspergerförbundet.

 Förbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Det sker genom stöd till enskilda, information till myndigheter och politiker, genom att ordna kurser och konferenser samt att ge ut böcker, skrifter och filmer.

I dag är fler än 17 000 medlemmar fördelade på 24 distrikt runt om i Sverige.

Folkhälsomyndigheten konstaterade 2016 att andelen personer med minst en funktionsnedsättning i Sverige var cirka 21 procent.

-        Svenska Postkodföreningen vill bidra till att verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i största möjliga utsträckning kan leva som andra, med full delaktighet i samhället, säger Cecilia Bergendahl, Managing Director på Novamedia Sverige som driver Svenska Postkodlotteriet och lotteriföreståndare.

Autism- och Aspergerförbundet kompletterar befintlig förmånstagarportfölj mycket väl, då de arbetar inom ett tematiskt område där ingen annan av Postkodlotteriets förmånstagare verkar. Förbundet blir den 56:e ideella organisationen som får ekonomiskt stöd från Postkodlotteriets överskott.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Roger Magnergård, Presschef Svenska Postkodlotteriet
070-232 40 80, roger.magnergard@postkodlotteriet.se  

Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges mest populära lotterier med nära en miljon kunder. Under varumärket finns även bingo och skraplotter online och en rad populära tv-program, bland annat Postkodmiljonären som sänds i TV4. Överskottet från Postkodlotteriets produkter går till 55 ideella organisationer. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat 9,4 miljarder till välgörenhet och samtidigt gjort fler än 1 000 svenskar till miljonärer. Operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet är Novamedia Sverige AB som också äger konceptet.

Taggar:

Om oss

Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges mest populära lotterier med nära en miljon kunder. Under varumärket finns även bingo och skraplotter online och en rad populära tv-program, bland annat Postkodmiljonären som sänds i TV4. Överskottet från Postkodlotteriets produkter går till 56 ideella organisationer. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat 9,4 miljarder till välgörenhet och samtidigt gjort fler än 1 000 svenskar till miljonärer. Operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet är Novamedia Sverige AB.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar