Kommissionen sätter käppar i hjulet för arbetsmiljön

Kommissionen har idag meddelat att den nya arbetsmiljöstrategin, som redan är två år försenad, inte kommer att antas som planerat och att den har stoppats på hög nivå i Kommissionen. Någon förklaring till stoppet har inte angetts trots att arbetet med att ta fram strategin var klart redan 2012.

- Det är tydligt att det är ett politiskt beslut och inte något litet krångel som satt käppar i hjulet. Detta är fruktansvärt kortsiktigt tänkande från Kommissionens sida och det liknar mer och mer en nedmontering av europeiska arbetsmiljöregler säger Olle Ludvigsson (S).

- Sjukfrånvaro och olyckor kostar enorma summor varje år och den förra strategin gav goda resultat när de nationella handlingsplanerna kommit på plats. Att inte följa upp arbetet är inte bara en samhällsekonomisk förlustaffär utan ett svek mot Europas arbetstagare, fortsätter Olle Ludvigsson.

Nyheten om försening kommer samtidigt som Kommissionen, via vad man kallar sin regelförenklingsagenda, vill undanta 99 % av alla företag från arbetsmiljöregler.

- Detta är under all kritik, säger Olle Ludvigsson (S) och avslutar:

- Detta är vad valet till Europaparlamentet handlar om. Vilket Europa vill vi ha? Ett där alla ska konkurrera om vem som kan skära ner mest eller ett Europa som skapar rättvisa villkor och trygga arbetsmiljöer för vanliga arbetare?

* * *

Olle Ludvigsson
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: paula.burrau@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar