Ryanair utnyttjar etableringsfriheten för att undvika kollektivavtal

Efter krav om kollektivavtal samt konfliktvarsel från de danska facken, valde Ryanair för lite drygt en vecka sedan att överge sin bas i Köpenhamn i Danmark för att istället flytta till Kaunas i Litauen. Detta efter en lång process där Ryanair även ifrågasatt de danska fackens rätt att vidta konfliktåtgärder för att kräva kollektivavtal. Den danska Arbetsdomstolen gav dock de danska facken rätt.

- Vi ser idag flera exempel på flygbolag, som i syfte att undvika kollektivavtal, helt sonika flyttar till ett annat medlemsland. EU:s etableringsfrihet missbrukas på ett sätt som effektivt underminerar fackens möjligheter att få till stånd kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor, säger Marita Ulvskog (S) EU-parlamentariker och förste vice ordförande i EU-parlamentets sysselsättningsutskott.

- Om detta får fortsätta riskerar strejkrätten och andra grundläggande fackliga rättigheter att i praktiken bli verkningslösa. Vi har idag därför ställt en fråga till EU-kommissionen om vad de gör för att motverka detta beteende, så kallat "regelshopping", säger Jens Nilsson (S) EU-parlamentariker och ledamot i transportutskottet.

- Att kringgå kollektivavtal och schyssta villkor genom att på detta sätt flagga ut bolag eller flygplan är heller ingen sund konkurrens. Det genererar inget annat än ett race mot botten där företagen tillåts konkurrera med löner och skatter, och därmed kunna spela ut såväl länder som löntagare mot varandra, fortsätter Nilsson.

- Om detta beteende sprider sig riskerar vi att skicka tillbaka löntagarnas rättigheter 100 år tillbaka i tiden, avslutar Ulvskog.

Hela den skriftliga frågan finns bifogad som länk längst ner i mailet.

EU-parlamentarikerna Marita Ulvskog och Jens Nilsson har redan tidigare krävt en handlingsplan för flygbranschen i EU:

* * *

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)

Jens Nilsson
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare

Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.