"Ska arbetstagare inte ha några rättigheter längre?"

Marita Ulvskog, socialdemokratisk ledamot av Europaparlamentet, ställer en skriftlig fråga till Europeiska Kommissionen för att få veta vad man gör för att värna fackliga rättigheter och skyddet av yttrandefrihet och föreningsrätt.

Det är efter den senaste tidens skriverier om flygbolaget Ryanair, och deras agerande mot personal som organiserat sig fackligt, som frågan formulerats:

  • Planerar EU-kommissionen någon typ av åtgärd för att motverka att företag aktivt motverkar fackliga organisationer?
     
  • Vad gör kommissionen för att skydda arbetstagares integritet på dataskyddsområdet?
     
  • Är kommissionen nöjd med skyddet för arbetstagare som vill påtala missförhållanden på sin arbetsplats? Om inte - vad avser man göra åt problemet?
     

- Ska arbetstagaren inte ha några rättigheter längre? Både kommissionen och medlemsländerna måste visa korten och att man värnar och värderar fackliga organisationer, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

Hela frågan till Kommissionen finns som bilaga till pressmeddelandet.

* * *

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: paula.burrau@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.