Ulvskog: Slarva inte bort EU:s järnvägspengar

Marita Ulvskog står idag värd för en konferens i EU-parlamentet om Norra Europas råvaror och infrastruktur. Seminariet är en del i socialdemokraternas strategi att behålla fokus på norra Sveriges behov av investeringar i infrastruktur.   

–  Det gäller att nöta på. EU har lovat prioritera Botniska korridoren i sin infrastruktursatsning, men det får inte bli så att Sverige förlorar striden om EU-pengarna. Norrbotten står för 88 procent av EU:s järnmalmsproduktion , och vi måste fortsätta visa på Norrbottens betydelse för hela Europa. 

EU-kommissionen har redan pekat ut Botniska korridoren som ett strategiskt viktigt godsstråk. Om kommissionens förslag går igenom har Sverige möjlighet att få infrastruktursatsningar delfinansierade från EU.  

- Jag kommer göra vad jag kan för att inte EU:s järnvägspengar slarvas bort: fokus på norra Europa måste finnas kvar. Jag utgår också ifrån att regeringen driver Sveriges intressen i ministerrådet.

Konferensen "Raw Materials and Transport in the High North" är ett gemensamt arrangemang mellan regionkontor i norra Europa där EU-parlamentarikerna Marita Ulvskog (S) och Liisa Jaakonsaari (finsk socialdemokrat) står som värdar. Seminariet riktar sig till centrala beslutsfattare i Bryssel med inflytande över fördelningen av infrastrukturpengar och prioriterade godsstråk. Särskilt fokus riktas till Bottniska korridoren, och det gränsöverskridande transporterna mellan Sverige och Finland samt  till övriga EU-länder.  

Media är välkomna att kontakta Marita Ulvskog för att prata med henne om dagens seminarium och om EU:s råvarustrategi i stort. Vi kommer även distribuera bilder från seminariet till de som är intresserade.

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: 46 70 208 68 08

Kristoffer Strömgren
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: 32 478 94 28 32

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. 32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera