Krafttag mot minderårigt spelande på Jack Vegas

Krafttag mot minderårigt spelande på Jack Vegas Svenska Spel och Sveriges Hotell och Restaurangföretagare (SHR) tar nu ytterligare krafttag mot spelande bland minderåriga. Tillsammans har Svenska Spel och SHR utarbetat ett åtgärdsprogram för att hindra minderårigt och överdrivet spelande på Svenska Spels värdeautomatspel, som finns utställda på lite drygt 2000 restauranger runtom i landet. Svenska Spels så kallade värdeautomatspel, Jack Vegas och Miss Vegas, har 18-årsgräns och finns enbart utställda på restauranger med serveringstillstånd och i bingohallar. Trots att dessa miljöer är ålderskontrollerade har ungdomar under 18 år i vissa fall kunnat spela på automaterna. Vi tar dessa uppgifter på största allvar. En av punkterna i vårt och SHR:s åtgärdsprogram är att automaterna kommer att kunna stängas under perioder då restaurangpersonalen har svårt att ha fullständig uppsyn över spelandet, exempelvis vid lunchtid. Detta kan vi göra med hjälp av det centralsystem som kontrollerar spelet, berättar Gunnar Werner, affärsområdeschef på Svenska Spel. Åtgärdsprogrammet innebär vidare hårda regler för hur automaterna får placeras ut i lokalerna, att informationsmaterial om spelets risker alltid ska finnas tillgängligt och att legitimationskontroller måste genomföras så fort tveksamhet råder beträffande en spelares ålder. Dessutom kommer restaurangpersonalen kontinuerligt att få information och utbildning om spelets sociala aspekter från Svenska Spel. Om reglerna överträds kommer Svenska Spel omedelbart att utreda det inträffade. Därefter görs tillsammans med restaurangen en bedömning av vilka ytterligare åtgärder som måste vidtas. En yttersta konsekvens blir att Svenska Spel väljer att avsluta samarbetet med restaurangen ifråga, säger Gunnar Werner. Ett liknande åtgärdsprogram har tagits fram i samarbete med Sveriges bingohallar, där 380 Miss Vegas-automater finns utställda. Jag är övertygad om att dessa åtgärdspaket kommer att stärka en redan god kontroll kring våra värdeautomater avsevärt och därmed minska riskerna med överdrivet spelande. För ytterligare information: Gunnar Werner, Svenska Spel, tel 0705670760 Allan Nyrén, SHR, tel 0708969001 Bilaga Svenska Spels och SHR:s program för spelansvar Svenska Spels och SHR:s program för spelansvar Värdeautomatspelet Jack Vegas får endast förekomma på restauranger med serveringstillstånd. Dessa har en väl fungerande och ålderskontrollerad verksamhet. För att ytterligare värna om värdeautomatspelets kontroll och för att eliminera minderårigt och överdrivet spelande har AB Svenska Spel och SHR upprättat nedanstående åtgärdsprogram. · Svenska Spel och restaurangen skall enas om placering av Jack Vegasspelen så att kontinuerlig uppsikt möjliggörs av restaurangens personal. · När beslut fattats om var värdeautomaterna skall placeras, upprättar Svenska Spel en ritning över automaternas placering. Denna skickas till Lotteriinspektionen som underlag för inspektionens och respektive kommuns prövning av tillståndsansökan. · Efter Lotteriinspektionens beslut och i samband med att spelet startas, skall Svenska Spel hålla en genomgång med berörd restaurangpersonal vad gäller spelets praktiska hantering och dess sociala aspekter. · Spel på Jack Vegas kan regleras individuellt via den centraldator som hanterar spelet. Det är möjligt att på initiativ av respektive restaurang via datorn införa särskilda intervall för öppning och stängning, t.ex. under lunchtid. · Alla värdeautomater är när de levereras försedda med dekaler om 18- årig åldersgräns. Svenska Spel tillhandahåller därutöver informationsskyltar om åldersgränsen. Det åligger respektive restaurang att placera dessa på samtliga de värdeautomater som finns på restaurangen. · Restaurangens personal skall vid minsta tveksamhet beträffande spelares ålder begära legitimation så att 18 årsgränsen för spel kan upprätthållas. Minderåriga får ej heller spela i målsmans sällskap. · För att minska riskerna för överdrivet spelande finns ett självtest inlagt i Jack Vegas programvara. Testet har utarbetats i samarbete mellan Svenska Spel och Oberoende Spelsamverkan, OSS. · OSS har även tagit fram ett informationskort med samma självtest som det som finns i Jack Vegas programvara. Kortet distribueras av Svenska Spel och SHR. Restaurangen skall svara för att kortställen på automaterna hålls fyllda. · Information och utbildning om spelansvar kommer kontinuerligt att ges av Svenska Spel till berörd restaurangpersonal. · Vid ifrågasatt överträdelse av dessa och andra regler som omgärdar Jack Vegas, kommer Svenska Spel omedelbart göra en utredning av vad som inträffat. Utifrån den utredningen görs tillsammans med berörd restaurang en bedömning av vilka åtgärder som skall vidtagas. Som en yttersta årgärd kan samarbetet med restaurangen komma att avslutas. Vid varje sådant tillfälle skall SHR informeras. Stockholm i februari 2001 AB Svenska Spel Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Allan Nyrén Gunnar Werner ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00590/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00590/bit0003.pdf

Om oss

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

Prenumerera

Dokument & länkar