Svenskt Friluftsliv deltar i riksdagsseminarium om friluftsliv i skolan

Svenskt Friluftsliv deltar imorgon på ett seminarium i riksdagen där frågan lyfts om skolans friluftsdagar kan användas som verktyg för att minska ohälsa och utanförskap bland barn och unga.

Friluftsdagar i skolan har en positiv inverkan på barns hälsa och bidrar också till att förbättra folkhälsan, samhällsekonomin och främjar dessutom integration.

När vi på Svenskt Friluftsliv gav NOVUS i uppdrag att ställa frågor om friluftsdagarna till idrottslärare och skolbarnsföräldrar visade det sig att 72% av idrottslärarna respektive 63% av föräldrarna ansåg att deras elever/barn är positiva till friluftsliv och att det har en positiv effekt på barnens inlärningsförmåga.

Tyvärr är friluftsdagar inte längre reglerat i läroplanen så därför kan det vara stora skillnader från skola till skola om och hur eleverna får tillgång till friluftsdagar. Det finns också tydliga tecken på att friluftsdagar i skolan har minskat i antal under senare år.

- Vi ser att det finns en tydlig utmaning här och vi kommer på seminariet imorgon att lyfta vad politiken behöver göra för att friluftslivet bättre ska kunna arbetas in i skolan och diskutera stöd så att vi kan minska elevers/barns ohälsa och utanförskap, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

För ytterligare kontakt:

Dina Evenéus

Kommunikatör Svenskt Friluftsliv,

072-01 16 123

dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se


Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 25 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 1,7 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 9 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 25 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksport-förbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska Skridskoförbundet och Svenska Turistföreningen.

Prenumerera

Dokument & länkar